• 28 ביוני 2012

    תשלום ארנונה על חניה מקורה

    כמה משלמים על חניה מקורה באחוזים

    28 ביוני 2012