• 1 ביולי 2012

    השגה על חשבון הארנונה

    עו"ד דיין שבוע טוב, קיבלנו חשבון ארנונה אולם שטח הנכס בפועל אינו תואם את השטח המחויב - מה עושים במקרה כזה ולמי פונים?

    1 ביולי 2012