• 4 בספטמבר 2012

    האם כשהרוחתי יותר במהלך השנה צריך לעדכן את העיריה

    הי הגשתי תלושים של החודשים שהעיריה בקשה 10-11-12 של2011 ולאחרונה התחלתי להרויח יותר מאשר באותם חודשים שהגשתי הנחה האם צריך לעדכן אותם כי הגיע אלי חוקר ובקש 3 תלושים אחרונים ודפי עו"ש אחרונים ואם הקובע ביחס להנחה הם החודשים שהם ביקשו אז בקשתו אינה חוקית

    4 בספטמבר 2012