• 1 בינואר 2013

  זכאות להנחה בארנונה?

  האם נכה המקבל קצבת נכות (ומקבל 80% הנחה בארנונה) זכאי להנחה נוספת בגין היותו גם נכה (נכות נפרדת קבועה) נפגע פעולות איבה?

  1 בינואר 2013
 • 1 בינואר 2013

  זכאות להנחה בארנונה?

  כעיקרון לא - להלן הסעיף בעניין הקובע כך "17. (א) קיימת זכאות להנחות שונות על פי תקנות אלה, תינתן לזכאי להנחה, הנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן, ולא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה הנחה."

  יחד עם זאת מציע יש לוודא את גובה ההנחות כפי שהוגדרו בצו הארנונה וכי אכן מתקבלת ההנחה המקסימלית האפשרית
  בהצלחה

  1 בינואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?