• 13 בינואר 2013

    למה לא עונים? פנייה מ- 18.12

    עדיין מחכה לתשובה בנושא "ארנונה במקלט ציבורי"

    13 בינואר 2013