האם ישנה אפשרות למושב לקבל ממשרד הפנים - פורום ארנונה

  • דב

    נשלח ע"ידב 19:11, 14 בדצמבר 2013

    אישור לעזוב את המועצה שאליה שייך ולעבור להיות חלק ממועצה אזורית שכנה?

  • 18:42, 15 בדצמבר 2013

    עקרונית, כן. שינוי גבולות תחום רשות מקומית נתון לועדה לשיפוט גבולות במשרד הפנים אשר בוחנת מכלול שיקולים וממליצה לשר הפנים בעניין זה.

ארנונה, אגרות והיטלים, דרישה מהעירייה, הליכי גביה, איך מתמודדים עם הרשות המקומית? מה קובע החוק? מה מותר ומה אסור? מדיניות מיסוי ראויה בשלטון המקומי וכל שאלה שתרצו בתחום, בפורום זה.