• 23 בדצמבר 2013

  מיסי ועד מקומי

  האם ועד מקומי יכול להטיל מיסים ללא אפשרות לקבל הנחה? והאם ועד מקומי יכול למנוע מתן שירות (הנפקת אישורים) לתושב שלא שילם מיסים לועד המקומי?

  23 בדצמבר 2013
 • 23 בדצמבר 2013

  מיסי ועד מקומי

  סעיף 133 (ה) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 : "הוסמך הועד המקומי לגבות ארנונה כללית, יחולו עליו תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993, בשינויים המחויבים לפי הענין, כאילו במקום "המועצה" כתוב בהם "הועד המקומי"; הועד המקומי לא יפחית תשלומי ארנונה כללית אלא על פי התקנות האמורות ועל פי תקנות שיותקנו לענין זה לפי חוק ההסדרים." משמע, הועד המקומי רשאי לתת את ההנחות שקיימת בארנונה גם במסי ועד המקומי.

  23 בדצמבר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?