מיסי ועד מקומי - פורום ארנונה

שאלה חדשה
 • יאיר שנו

  נשלח ע"ייאיר שנו 13:36, 23 בדצמבר 2013

  האם ועד מקומי יכול להטיל מיסים ללא אפשרות לקבל הנחה? והאם ועד מקומי יכול למנוע מתן שירות (הנפקת אישורים) לתושב שלא שילם מיסים לועד המקומי?

  השב
 • 14:52, 23 בדצמבר 2013

  סעיף 133 (ה) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 : "הוסמך הועד המקומי לגבות ארנונה כללית, יחולו עליו תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993, בשינויים המחויבים לפי הענין, כאילו במקום "המועצה" כתוב בהם "הועד המקומי"; הועד המקומי לא יפחית תשלומי ארנונה כללית אלא על פי התקנות האמורות ועל פי תקנות שיותקנו לענין זה לפי חוק ההסדרים." משמע, הועד המקומי רשאי לתת את ההנחות שקיימת בארנונה גם במסי ועד המקומי.

  תגובה

ארנונה, אגרות והיטלים, דרישה מהעירייה, הליכי גביה, איך מתמודדים עם הרשות המקומית? מה קובע החוק? מה מותר ומה אסור? מדיניות מיסוי ראויה בשלטון המקומי וכל שאלה שתרצו בתחום, בפורום זה.