• 3 במרץ 2014

    הנחה לארנונה אזרח ותיק

    שלום, סבתי אשה אלמנה ובגיל 80. הגישה לראשונה השנה בקשה להנה בארנונה. היא קיבלה הנה של 80
    % על רקע "מבחן הכנסה" (מקבלת פנסיה וקצבת זקנה).
    האם ניתן לבקש הנחה על שנים קודמות תוך הצגת מסמכים קודמים (תלושי פנסיה וביטוח לאומי משנים קודמות) ?

    3 במרץ 2014