• 11 במרץ 2014

    שיפוץ מבנה תעשיה

    קניתי הבנה תעשיה ליפנה שנה עשיתי שפוץ גדול אם אני זכאי לפתור הארנונה

    11 במרץ 2014