• 20 במאי 2014

  הנחת גביה באמצעות כרטיס אשראי

  שתי שאלות: א. הארנונה לנכסי הקיבוץ משולמת באמצעות כרטיס אשראי, ואנו נהנים מהנחת גבייה מרוכזת של 2%. היגשנו הסגות על טעויות שונות וזוכנו על התשלומים, אך מהזיכוי הורדה ההנחה עקב התשלום בכרטיס אשראי. האם נכון להוריד את ההנחה מהזיכוי, שכן הגביה עשו נעשתה! ב. באמצעות סכום הזיכוי הקיים לזכותנו בוצעו תשלומי ארנונה נוספים. הפעם לא ניתנה לנו הנחת גביה מרוכזת. הייתכן? הרי הסכום נמצא בכיסם. היש גבייה מרוכזת מזו, שחוסכת להם את הוצאות וטרחת הגבייה? למרות שהשאלות נפרדות אפשר היה לפחות לצפות לקוהרנטיות בהתיחסות ולקבל לפחות פעם אחת הנחה! הלוא הסכום שזוכנו בו נגבה באמצעות...כרטיס אשראי. הלא כן?

  20 במאי 2014
 • 22 במאי 2014

  הנחת גביה באמצעות כרטיס אשראי

  1. על פניו נראית מוצדקת ביטול ההנחה על הזיכויים (שווה בנפשך שהיו מבטלים כליל את החיוב אזי המועצה הייתה צריכה להחזיר יותר מאשר גבתה) 2. יש לוודא כי לזיכויים שקיבלתם, נוספו הפרשי הצמדה וכן ריבית בשיעור של 0.5% לחודש. 3. יש לראות האם ההנחה שניתנה בשל גביה מרוכזת אינה מותנית בתשלום מראש, אחרת טענתך מוצדקת.

  22 במאי 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?