• 23 ביוני 2014

    המושג " מקורה" בצו הארנונה

    האם יש פסיקה שמגדירה את המושג "מקורה" בצו הארנונה ?

    23 ביוני 2014