• 4 בספטמבר 2014

    havaor@gmail.com

    שכרתי דירה קטנה בנאות גולף בקיסריה ושלמתי ארנונה בהנחה ש 25% כגימלאית. אגב, ברעננה עיר מושבי אנו פטורה מארנונה כגמלאית בגובה של 30%. הודעתי לבעל הבית שעלי לעזוב הדירה וכיוון שהוא היה בחול אשתו אשרה לי בעל פה שאעזוב הדירה. לאחר ששכרתי דירה אחרת הודיע בעל הבית שהוא חוזר מדברי אשתו ועלי למצוא דירים חלופיים. יצא שבמשך חדשיים שילמתי שכר דירה לשתי דירות: באחת גרתי והשניה עמדה ריקה.
    כעת מועצת חוף כרמל מבקשת ממני לשלם באחת שגרתי ארנונה ללא הפטור ובשניה שעמדה ריקה לשלם מחיר עם הפטור עבור הארנונה. ה א מ נ ם?

    4 בספטמבר 2014