• 12 באוקטובר 2014

    מבחן הכנסות-הטבה מארנונה

    איני עובד . אני מתקיים ממשיכות כספי פיצויים המופקדים בתיק ני"ע .העירייה רוצה לבדוק הכנסותיי באמצעות מס הכנסה . כידוע לכם, אירוע מס מתרחש בעת מכירה ופדיון של ני"ע . במצב בו קיים בחשבון נייר ערך מורווח שלא נמכר או נפדה, לא ישולם כל מס בגין הרווח עד לקיומו של אירוע מס..בשנת 2013 נמכר תיק ני"ע פעמיים . והתוצאה תשלום מס גדול והחזר מס הכנסה (היעדר הכנסות ,מעל גיל 60). מבחינתה של העירייה זו הכנסה . העיריה ציינה :"אבקש להבהיר כי העירייה מבססת את דרישתה להמצאת נתונים בדבר הכנסותיך בהתבסס על הצהרתך למס הכנסה."
    אני לא הצהרתי דבר .בקשתי החזר במידה והיה תשלום מס. העירייה מתבססת על אירועיי המס ודוחה בקשתי להנחה בארנונה.מה דעתכם ?

    12 באוקטובר 2014