• 3 ביוני 2015

    ארנונה לחדר מדרגות

    האם יש למועצה או העירייה זכות לגבות על חדר מדרגות תשלום ארנונה?

    3 ביוני 2015