• 4 ביולי 2015

  הנחה בארנונה לאזרח ותיק

  שלום
  ידוע לי כי אזרח ותיק המקבל הבטחת הכנסה זכאי ל100 % הנחה בתשלום ארנונה.
  האם זה חל גם על אזרח ותיק שמתגורר בדירה עם ילדים ונכדים שלו ?
  חוזה שכר דירה רשום על אזרח ותיק.

  4 ביולי 2015
 • מנהל הפורום נמרוד לנגר, עורך דין 5 ביולי 2015

  הנחה בארנונה לאזרח ותיק

  אהלן
  הנחות בארנונה מוסדרות בחוק כהמלצה שפחות או יותר מאמוצות בכל העיריות והמועצות שאני מכיר.
  וראה תקנות ההסדרים הנחות מארנונה
  . (א) מועצה רשאית לקבוע הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת הכספים על מחזיק בנכס שנתקיימו לגביו אחד התנאים כמפורט להלן, בשיעורים שפורטו להלן:

  (1) אזרח ותיק –
  (א) המקבל על-פי חוק הביטוח אחת מקיצבאות אלה: קיצבת זקנה, קיצבת שאירים, קיצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה – הנחה שאינה עולה על 25 אחוזים לגבי 100 מ"ר בלבד משטח הנכס;
  (ב) אם בנוסף לקיצבה שבפסקת משנה (א) הוא מקבל גימלת הבטחת הכנסה - הנחה בשיעור עד 100 אחוזים לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס;

  ולשאלתך אם הותיק רשום במועצה כמחזיק בנכס אז כן הוא זכאי לממש הנחה זאת
  בהצלחה

  nimilanger@gmail.com

  0523259284
  www.nlanger.co.il

  5 ביולי 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?