• 4 באוגוסט 2015

    מנהל ארנונה

    האם יש דרישות סף כלשהן מבחינת השכלה למינוי מנהל ארנונה?

    4 באוגוסט 2015