• 19 בספטמבר 2015

    ארנונה על מרתף

    שלום,
    רציתי לשאול אם בגבעתיים חלה ארנונה על מרתף באותו שיעור כמו קומת מגורים רגילה. מדובר במרתף בגובה 1.90

    19 בספטמבר 2015