• 1 בנובמבר 2015

    הגדרת ספר / מעצב שיער כבעל מלאכה לצורך חיוב ארנונה

    בהמשך לפסיקות מחוזי ובג"צ בנושא הגדרת מספרה כבית מלאכה וספר כבעל מלאכה לצורך חיוב ארנונה מופחתת, מה הפסיקה האחרונה המחייבת בנושא?

    1 בנובמבר 2015