• 26 בדצמבר 2015

    הנחה בארנונה רטרואקטיבי

    עקב מחלתו של בעלי ז"ל, אושרה לו נכות צמיתה מ1.1.09 ובגינה קיבלנו הנחה בארנונה באותה שנה. ב22.7.13 ועדה רפואית לעררים של ביטח לאומי אישרה לבעלי ז"ל 100% נכות צמיתה החל מ1.3.08 באופן רטרואקטיבי. פניתי סמוך לתאריך האישור למועצה האזורית לבקש הנחה בארנונה על שנת 2008. תשובת המועצה היתה כי ניתן לקבל הנחות רטרואקטיביות רק שנתיים
    אחורה. האם יש לי זכות לתבוע את ההנחה?

    26 בדצמבר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?