• 10 בינואר 2016

    הטבות בארנונה למגורים הסמוכים לאזור תעשייה רועש

    האם מגורים סמוכים לאזור תעשייה רועש זכאים להנחה בתשלומי ארנונה?

    10 בינואר 2016