• 8 במאי 2016

    הפרשי מדידה - צריכה משותפת

    אני משלם צריכה משותפת (הפרשי מדידה ) לעניות דעתי עסקינן בהתחברות לא חוקית .התאגיד העירוני אינו בודק ואינו מגיב . האם אפשר להגיש תלונה במשטרה ?

    8 במאי 2016