מפקח בניה - פורום תכנון ובניה

שאלה חדשה
 • עו"ד עמנואל סולומונוב

  נשלח ע"יעו"ד עמנואל סולומונוב 13:35, 6 בפברואר 2012

  ישראל שלום, רשאי לפקח על עבודות בנית מבנה, רק מי שמשמש כמהנדס רישוי או אדריכל רישוי כהגדרתם בחוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח-1958 ותקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי ויחוד פעולות) תשכ"ז-1967.

  השב
 • 12:28, 25 בנובמבר 2012

  http://www.bniyaprojects.co.il/

  תגובה

הפורום עוסק בשאלות בדבר הגשת בקשות להיתרי בניה, אישורים חורגים, סוגיות בדבר הופעות בועדות תכנון, תוספות לבתים, הגשת התנגדויות לתוספות בניה בבניינים, הריסת מבנים, הגשת ערעורים ונושאים נוספים.