• 24 בינואר 2013

  מעבר לבית דין רבני בעיר אחרת

  היי, פתחתי תיק גירושין בבית הדין הרבני בעיר מסויימת ומרוצה לעבור לבית דין בעיר אחרת מהסיבה שבעלי עבר להתגורר שם וטרם שינה כתובתו. האם הדבר אפשרי.?

  24 בינואר 2013
 • 27 בינואר 2013

  מעבר לבית דין רבני בעיר אחרת

  שלום רויטל
  מקום פתיחת התיק הינו לפי מקום מגורי בני הזוג המשותף עד הפרידה ביניכם.
  בהצלחה,
  www.behore.co.il

  27 בינואר 2013
  • 16 בפברואר 2013

   מעבר לבית דין רבני בעיר אחרת

   שלום רויטל.
   להלן סעיפים מתקנות הדיון בבתי הדין הרבני הקשורים לשאלתך.
   י. (1) תביעה בין בני-זוג בענייני אישות תוגש לבית-הדין הרבני של מקום-המגורים האחרון של בני הזוג.
   (2) הוגשה תביעה לבית-דין שלא כאמור בסעיף קטן (1) וניתנו נימוקים לצורך בהגשתה באותו בית-דין, רשאי בית-הדין, לפי שיקול-דעתו, לדון בתביעה.
   יג. (1) היה הסכם בין הצדדים על מקום המשפט, כוחו של הסכם כזה הוא יפה, וכל צד קשור בו.
   (2) בית-הדין המוסכם רשאי, על-אף ההסכם, שלא לקבל את התביעה, החלטת בית-הדין טעונה נימוקים בכתב.
   (3) לא קיבל בית-הדין את התביעה, כאמור בס"ק (2), יחולו על התביעה כללי הסמכות הרגילים.
   כא. (1) החלטת בית-הדין להעביר תיק לבית-דין אחר או קביעה שמקום הדיון בתיק הוא בבית-דין אחר, תנומק בכתב. ההחלטה טעונה הסכמתו של נשיא בית-הדין הרבני הגדול או של מי שהוסמך לכך על-ידו.
   (2) החליט בית-הדין להעביר תיק להרכב אחר שבאותו מקום, ואותו הרכב קיבל את התיק לדיון – החלטתו לא טעונה אישור נשיא בית-הדין הרבני הגדול.
   כ. (1) בית הדין רשאי, לפי שיקול-דעתו, לקיים דיון תוך חריגה מכללי הסמכות המקומית דלעיל.
   (2) נשיא בית-הדין הרבני הגדול לערעורים רשאי, בכל שלב משלבי הדיון, לפי בקשת בית-הדין הדן בעניין מסוים או לבקשת אחד הצדדים, להעביר את הדיון לבית-דין אחר אם ראה נימוק חשוב לכך שיירשם בהחלטתו. בית-הדין שאליו הועבר עניין, כאמור, לא יעבירנו לבית-דין אחר.
   העולה מהנ''ל כי במקרים מיוחדים עלייך להגיש בקשה לבית הדין בו פתחת את התיק והוא היה בית הדין המוסמך לפי מקום המגורים האחרון של בני הזוג לשנות את בית הדין.
   בהסכמת בני הזוג בית הדין בדרך כלל יעתר לבקשה.
   באי הסכמה צריך נימוקים מיוחדים כדי שבית הדין יעביר את מקום הדיון למקום אחר.
   בהצלחה.

   16 בפברואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?