• 3 בפברואר 2013

    ירושה

    במידה ומופקדת צוואה תוך כמה זמן לאחר מות המנוח תישלח הודעה ליורשים על פי צו הצוואה.

    3 בפברואר 2013