open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 27 בינואר 2015

      מיסוי פינוי בינוי

      שאלת הבהרה לשאלה שראיתי פה: פינוי בינוי - חתימה על הסכם
      דירה שעברה בירושה ואז ניתנה במתנה ועדיין לא עברו שנתיים -וכעת יש פינוי בינוי - מהו המס שבח שישולם ? בהנחה שהדירה הינה משנות השישים... ועברה בירושה והתקבלה אחכ במתנה. האם המס שבח הוא ע"י חישוב לינארי ? שאו אז, מדובר במס מאוד מאוד נמוך ולכן לא כל כך משמעותי ?

      (קראתי את תגובתך שאפשר לבקש לדחות את המועד הקובע ליום העליה לשטח.. אבל בכל זאת , אם התשובה למס לעיל היא לינארי, יכול להיות שזה מס זניח)

      27 בינואר 2015
     • 27 בינואר 2015

      מיסוי פינוי בינוי

      רק הבהרה לשאלתי - ההורים שהעבירו לי במתנה, לא ניצלו שום פטור ולא מכרו שום דירה במשך עשרות שנים (יש להם כמה דירות).
      לי יש דירה נוספת מלבד זו שניתנה במתנה ועומדת בפני פינוי בינוי
      כלומר באם מכירה ליזם היא כמו מכירה לסתם צד ג', ואני צריך למכור בנעלי נותן המתנה, אז הייתי יכול למכור במס שבח לינארי..
      השאלה באם מכירה ליזם היא זה אותו דבר

      27 בינואר 2015
      • מנהל הפורום עו"ד שי אליאב 8 בפברואר 2015

       מיסוי פינוי בינוי

       אם הבנתי נכון, הדירה הועברה במתנה ב-24 חודשים שלפני ההתקשרות בהסכם הפינוי בינוי ולכן לכאורה אין זכאות לפטור ממס שבח ורכישה. יש להניח שמס מוטב יסייע רק כשיעור הקומבינציה וכן לא יסייע ביחס לשווי התמורה המיוחס לזכויות הבניה.

       8 בפברואר 2015
       • 8 בפברואר 2015

        מיסוי פינוי בינוי

        1. הכוונה לזכויות הבניה של ה"פינוי בינוי" ?
        2. האם נכון לאמר שבעסקת פינוי בינוי "יום המכירה" נדחה למועד קיום התנאי המתלה/ היתר בניה/עליה על הקרקע (לפי המוקדם מבינהם) .? כך קראתי. ולמרות שאני חותם הסכם לפני שעברו 24 חודשים .. באם יעברו 24 חודשים עד "יום המכירה" אז יהיה פטור ממס שבח ... ?

        8 בפברואר 2015
        • מנהל הפורום עו"ד שי אליאב 10 בפברואר 2015

         מיסוי פינוי בינוי

         1. זו שאלה מאוד מורכבת. בקצרה ניתן לומר שגובה המס המוטב יגזר מהתקרה הקבועה בחוק (כיום כ- 2 מליון ש"ח) במכפלת אחוז הקומבינציה.
         2. יום המכירה נדחה בהתאם למנגנון שציינת. עם זאת, כאשר מדובר בהעברה ללא תמורה, יש להמתין 24 חודשים עד לחתימה על ההסכם.

         10 בפברואר 2015
         • 12 בפברואר 2015

          מיסוי פינוי בינוי - הבהרות בבקשה !!!

          מכובדי, רשמת כי יש להמתין 24 חודש עד לחתימה על החוזה.

          לפי מה שאני קורא בחוק, זה לא 24 חודשים מההסכם , אלא 24 חודשים עד ליום המכירה כפי שהתנאים מגדירים.

          האם תוכל לחוות את דעתך ?

          -----


          אם אני מסתכל בנוסח החוק (78) למיסוי מקרקעין סעיף 49 כב ב : ... הועברה יחידת מגורים לקרוב בפטור ממס לפי חוק זה, בתקופה של 24 חודשים שלפני ההסכם למכירה כאמור בסעיף 49כ לא יחול במכירתה ליזם פטור ממס לפי פרק זה ..

          ואם מסתכלים על סעיף 49כ שאנחנו מופנים אליו, רשום שם במפורש:

          49כ. על אף האמור בחוק זה ובחלק ב' לפקודה, לענין פינוי לשם בינוי, במכירה ליזם של כל הזכויות ביחידה במתחם או בשטח שלגביו הוגשה בקשה לפי סעיף 49כח להכריז עליו כעל מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי, המותנית בתנאי מתלה, או שהיא מכירה של זכות לרכישת זכות ביחידה כאמור (בפרק זה - האופציה), יום המכירה יהיה המוקדם מבין אלה, לפי הענין ובלבד שנמסרה הודעה למנהל כאמור בסעיף 49כא:
          (1) המועד שבו התקיים התנאי;
          (2) המועד שבו מומשה האופציה; בסעיף זה, "מימוש האופציה" - המועד שבו מחזיק האופציה רכש את הזכויות ביחידה שלגביה ניתנה האופציה;
          (תיקון מס' 74) תשע"ב-2012
          (3) המועד שבו התחיל היזם או מי מטעמו את הבניה בבניין שבו נמצאת היחידה הנמכרת.

          12 בפברואר 2015
          • מנהל הפורום עו"ד שי אליאב 12 בפברואר 2015

           מיסוי פינוי בינוי - הבהרות בבקשה !!!

           אתה מבלבל בין שני דברים.

           יום המכירה אכן נדחה לחלופות הקבועות בחוק.

           עם זאת, לגבי תקופת הצינון: מדובר בתקופה שעד לחתימה על ההסכם, כנקבע בחוק:

           "בתקופה של 24 חודשים שלפני ההסכם למכירה..."

           12 בפברואר 2015
           • 13 בפברואר 2015

            מיסוי פינוי בינוי - הבהרות בבקשה !!!

            אני מבין את דעתך.
            אבל השאלה היא למה יש הפניה במשפט
            "בתקופה של 24 חודשים שלפני ההסכם למכירה כאמור בסעיף 49כ "

            לסעיף 49כ שמדבר על יום המכירה ודחייתו ? אם כל כך ברור שמדובר ב 24 חודשים לפני תאריך *ההסכם*.

            וסעיף 49כא סעיף ב אפילו מוסיף
            "לענין הצהרה ודיווח על מכירת זכות ביחידה, יחולו הוראות חוק זה או פקודת מס הכנסה, לפי הענין, מיום המכירה כמשמעותו בסעיף 49כ."

            סליחה על ההתפלפלות ... :)

            13 בפברואר 2015
            • מנהל הפורום עו"ד שי אליאב 16 בפברואר 2015

             מיסוי פינוי בינוי - הבהרות בבקשה !!!

             צר לי שאינני איש בשורה בנושא.

             אך זה המצב החוקי - המועד הקובע לעניין זה הוא יום החתימה על ההסכם.

             אם תרצה להרחיב, אני מפנה אותך להוראת הביצוע של רשות המיסים בנושא פינוי ובינוי.

             להלן הקישור:

             http://taxes.gov.il/realestatetaxation/documents/horaotbitsua/horm11-2002.pdf

             16 בפברואר 2015
      • 8 בפברואר 2015

       אשמח לתשובתך....

       תודה

       8 בפברואר 2015
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form