• 14 ביוני 2016

  תביעה בענין ביטוח חיים

  שלום , אשמח להסבר ממומחה,
  1. בהסכם שכר טירחה לטיפול בענין תביעה לפנסיית נכות מקרן פנסיה/ קצבת אכ"ע מחברת ביטוח
  נרשם לגבי שכר הטרחה שהוא יהיה" 20% מכל סכום שישולם ובנוסף 20% מכל סכום עתידי"
  כמו כן יש תוספת שאומרת כי" הבסיס לחישוב שכר הטירחה יכלול גם את הסכום שישולם לך כשכר טרחת עורך דין".
  שאלה: מה הכוונה במילים " הבסיס לחישוב שכר הטירחה יכלול גם את הסכום שישולם לך כשכר טרחת עורך דין"
  האם אפשר לתת דוגמא?
  2. בהסכם שכר טירחה לטיפול בענין תביעה לפנסיית נכות מקרן פנסיה/ קצבת אכ"ע מחברת ביטוח
  נרשם "גביית תגמולי הביטוח או כל תשלום המגיע לך מהנתבעים תיעשה אך ורק באמצעות משרדנו".
  שאלה: האם הדבר מקובל?
  תודה!

  14 ביוני 2016
 • 16 ביוני 2016

  תביעה בענין ביטוח חיים

  ניבר שלום,
  לגבי השאלה הראשונה- איני נוהג לחוות דעתי בקשר להסכמי שכר טרחה, בוודאי בענין פרשנות ההסכם.
  לגבי השאלה השניה- כן, מקובל בהחלט.
  בהצלחה!

  16 ביוני 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?