נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

בטוח שיש ביטוח? - מידע על סוגי ביטוחים

אנו רוכשים פוליסות ביטוח שונות המתייחסות למצב בריאותנו ולחיים שלנו, אך לא תמיד מודעים להיקף הכיסוי, ולעיתים כשמגיע היום בו אנו נזקקים לביטוח, אנחנו מופתעים לגלות כי תנאי הביטוח הם לא מה שחשבנו. מה חשוב לדעת על ביטוחים המגנים על היקר לנו מכל?

מאת: עו"ד אסף ברק | | 4
בטוח שיש ביטוח? - מידע על סוגי ביטוחים

ישנם סוגים רבים של ביטוחים: לגוף, לחיים, לבריאות, לרכוש, ורעיונית ניתן לבטח כל דבר או מקרה שיש בו סיכון - אילי הון מבטחים את הונם, שחקני כדורגל מבטחים את רגליהם וזמרות ושחקניות מבטחות אברים שונים בגופן. ישנם ביטוחים נפוצים ומוכרים, כמו ביטוחי רכב - חובה, מקיף וצד ג', ביטוחי משכנתא, ביטוחי חיים ובריאות, אך לא תמיד אנו מבינים את היקף הכיסוי שנותנת חברת הביטוח ואת טווח האפשרויות הקיימות. לא אחת מגיע היום הסגריר בו אנו נזקקים לביטוח, ונדהמים לגלות כי אנו לא זכאים לפיצוי או שהפיצוי נמוך מששיערנו.

להלן נסקור כמה מהביטוחים הפרטיים הנפוצים, וננסה לעשות סדר בדברים, ולהבין כיצד ניתן לדאוג למסגרת ביטוחית טובה ולמנוע את מפח הנפש ביום בו נזדקק לכספי הביטוח.

ביטוח חיים 
מוטב או יורש
- מקרה הביטוח הוא מותו של המבוטח, והתגמולים עוברים למוטבים. כאשר אין הוראת מוטבים, יעברו הכספים ליורשים. כאשר יש סתירה בין קביעת המוטבים ליורשים (למשל- כאשר מבוטח לא עדכן את המוטב, והותיר את גרושתו כמוטבת) עשויה להתגלגל המחלוקת לבית-המשפט. מומלץ לוודא מי המוטבים ולעדכן בהתאם לשינויים בנסיבות. אם ברצונכם לדאוג ליקירכם אם חלילה לא תהיו, כדאי שיהיו אלה היקירים הנכונים.

גיל המבוטח - בהנחה כי כולנו נמות בסוף, הרי שביטוח החיים תקף עד גיל מסויים, לרוב בסביבות גיל הפנסיה. קביעת הגיל בו יסתיים הכיסוי הביטוחי נתונה למשא ומתן מול חברת הביטוח, והיא תשפיע על גובה הפרמיה. ככלל, התקשרות קבוצתית מול חברת הביטוח מסייעת להוזלת הפרמיה והשגת תנאי ביטוח משופרים, ולכן ארגונים וחברות מתקשרות במרוכז, ונהנות, בין היתר, מקביעת גיל גבוה לסיום התקופה המבוטחת.

מוות מתאונה או בכל מקרה - יש לבדוק בהגדרות הפוליסה איזה מקרה מוות מזכה את המוטבים בפיצוי על פי הפוליסה. בביטוח חיים מתאונה המוטבים יזכו בפיצוי רק כאשר המבוטח מת בעקבות תאונה בהתאם להגדרות. ביטוח חיים במקרה מוות יזכה את המוטבים בפיצוי  בכל מקרה של מות המבוטח, גם ממחלה. חשוב להבהיר, כי יש בלבול רב במושגים ורבים חושבים שאם יש להם ביטוח חיים הם מבוטחים בכל מקרה, ולא תמיד מבינים - האם הביטוח חל במקרה של מוות בכלל או רק מוות מתאונה, והאם על כל סוג של תאונה . יודגש, כי השאלה אם מדובר בתאונה עולה לא אחת לדיון בפני בית-המשפט, כאשר תאונה מוגדרת בדרך כלל כאירוע חיצוני ובלתי צפוי שבהתרחשותו נפגע המבוטח ישירות. דוגמה, אדם שנפל עליו בלוק מגובה יחשב כמי שנפגע בתאונה, אך יש פוליסות המגדירות את התאונה כחבלה מחפץ קהה, ומה דינו של אדם שלקה בליבו עקב בהלה מכך שנפל בלוק לידו?  

מצב רפואי קודם והחרגות - חברת הביטוח מבררת את מצבו הרפואי של המבוטח, ומחריגה את הכיסוי בהתאם לבעיות רפואיות קיימות. לדוגמה, מי שסבל מבעיות לב טרם רכישת הפוליסה, עליו ליידע את חברת הביטוח, ובהתאם יוחרג הכיסוי, קרי: לא ינתן פיצוי במקרה של מוות עקב בעיות לב, או שהבעיה הרפואית תגולם בפרמיה. אם המבוטח הסתיר בעיה רפואית קודמת, יהיה בכך בכדי לדחות את הפיצוי לחלוטין. 

סכום חד פעמי או קצבה חודשית - רוב ביטוחי החיים מציעים סכום חד-פעמי וקבוע מראש, אך יש המציעים קצבה חודשית בהתאם לגובה הכנסת המבוטח ולמספר התלויים בו, שינתן לתקופה מוגדרת לאחר מותו.

ביטוח אובדן כושר עבודה 
ישנם ביטוחי חיים הכוללים סעיף פיצוי כאשר המבוטח מאבד את כושרו לעבוד ולייצר הכנסה. בנוסף, ישנם ביטוחי אובדן כושר עבודה עצמאיים (ביטוחי מנהלים) וסעיפי אובדן כושר עבודה במסגרות ביטוחיות אחרות ואף בקרן הפנסיה.

יחס לביטוח לאומי - המוסד לביטוח לאומי רלוונטי כאשר מדובר בתאונות עבודה, והוא מעניק פיצוי הן עבור דמי הפגיעה (90 ימי המחלה' הראשונים בהם נעדר המבוטח מעבודתו) והן עבור נכות זמנית או קבועה. פוליסות הביטוח מתייחסות שונה לפיצוי מביטוח לאומי, כאשר הפוליסה הבסיסית רק משלימה (לדוגמה, אם התקבל מביטוח לאומי 70% מהשכר, תשלים חברת הביטוח 30% נוספים), ובפוליסות המשופרת קיימת הרחבה כך שהפיצוי יהיה בנוסף לתשלומי הביטוח הלאומי. 

חוסר יכולת להשתכר - ישנן שלוש רמות: 

חוסר יכולת להשתכר במקצוע של המבוטח - הכיסוי הרחב החל כשהמבוטח מאבד את יכולתו לעבוד במקצוע זהה למקצוע בו עבד. דוגמה, חשמלאי גבהים שאיבד את יכולתו לעבוד כחשמלאי גבהים, אך יכול לעבוד כחשמלאי "רגיל", יהנה מכיסוי במסגרת ביטוח זה. 

חוסר יכולת לעבוד במקצוע התואם את כישוריו והשכלתו של המבוטח - במקרה כזה, אותו חשמלאי לא יכנס למסגרת הכיסוי. 

חוסר יכולת לעבוד בכל מקצוע - זהו הביטוח הבסיסי ביותר, המכסה רק במקרה בו המבוטח מאבד את כושרו להשתכר בכל עבודה שהיא. 

אובדן מלא או חלקי - ישנם ביטוחי אובדן כושר עבודה המציעים פיצוי גם במקרה של אובדן חלקי של כושר העבודה. חשוב לשים דגש  על סעיף זה בפוליסה, ולהבין מה קורה, למשל, במקרה בו עובד שעבד במשרה מלאה חוזר לעבודה חלקית של שעתיים ביום, האם יקבל פיצוי יחסי או בכלל לא.

סכום הפרמיה יחסית לשכר - הפרמיה נקבעת יחסית לשכרו של המבוטח, ולכן חשוב לעדכן את השכר, גם אם הדבר כרוך בעליה בסכום הפרמיה. יש לוודא התאמה בין השכר המבוטח לשכר בפועל, שכן לעיתים חברת הביטוח תדרוש תלושי שכר לשנה האחרונה ותשלם לפי סכום זה, גם אם הפרמיה נגזרה מסכום גבוה יותר. 

גיל המבוטח - הפרמיה משתנה בהתאם לנתוני המבוטח וגילו, כך שככל שאתה צעיר יותר, תהנה מתעריפים נמוכים יותר לאורך כל חיי הביטוח. אולם, צעירים רבים לא מתכננים את עתידם, ומוותרים על ההוצאה הנוספת עבור ביטוח או מסתפקים בביטוח הבסיסי ביותר, ומצטערים על כך בהמשך.

ביטוח נכות - יכול להיות חלק מביטוח חיים, מביטוח אובדן כושר עבודה או ביטוח נפרד, המפצה במקרה בו נקבעת למבוטח נכות. קביעת הנכות לרוב נתמכת בקביעת המוסד לביטוח לאומי, אך ישנם ביטוחים בהם נדרש המבוטח להופיע בפני רופא תעסוקתי מטעם חברת הביטוח (שאינו ממהר לאשר אחוזי נכות). מרבית הפוליסות כפופות לקביעת אחוזי הנכות לפי תקנות המוסד לביטוח לאומי, אך יש כאלה הכפופות לטבלת נכות נפרדת, שלרוב אינה מיטיבה עם המבוטח.

ביטוח תאונות אישיות - מפצה על פגיעות הנגרמות עקב תאונה שגרמו למוות, נכות או אובדן כושר עבודה. 

ביטוח בגין סוגים שונים של פגיעות כגון: ביטוח שברים או ביטוח כוויות. הפיצוי ישולם רק במקרה שתתרחש הפגיעה הספציפית שהוגדרה מראש.

ביטוח מחלות קשות - לפי רשימת מחלות המוגדרת בפוליסה. ביטוח זה מעורר לא מעט מחלוקות מול חברת הביטוח, כאשר הגדרת המחלה על-ידי בית-החולים אינה תואמת במדויק את ההגדרה בפוליסה. 

ביטוח שחרור מתשלום - ביטוח זה משחרר את המבוטח מהמשך תשלום הפרמיה במידה שאבד את הכנסתו, מבלי לאבד את הכיסוי הביטוחי. יכול להיות מלווה בפיצוי נוסף עבור אובדן הכושר, או כפיצוי יחיד (ולא מספיק).

ביטוח בריאות
נועד לפצות את המבוטח עבור כל הוצאה שנגרמה לו שמעבר לסל הבריאות ומעבר למה שמעניקה קופת החולים, ובכלל זה תרופות שאינן בסל, התייעצויות עם מומחים פרטיים, ניתוחים פרטיים, השתלות איברים, ניתוחים בחו"ל, ימי אשפוז ועוד, כאשר היקף וסכומי הפיצוי משתנים. בנוסף, בעל ביטוח שפנה לטיפולים דרך הרפואה הציבורית והיה זכאי לקבל טפולים פרטיים, זכאי לקבל החזר.

ביטוח סיעוד - כאשר המבוטח נקלע למצב סיעודי ותלוי בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יומיות, בהתאם למבחנים הנוקשים בפוליסה, הוא יהיה זכאי לקצבה חודשית בהתאם לנזקקותו ומעבר למה שמתקבל מביטוח לאומי. ביטוח זה חל לרוב רק למספר שנים בודדות, ויש לקחת זאת בחשבון. 

כיום, חברות הביטוח מציעות מוצרים רבים ומסלולים שונים ומגוונים של ביטוחים, ומעמידות לרשות המבוטח מידע נגיש וכלים להתאמת הביטוח לצרכים ולנתונים האישיים. יחד עם זאת, פוליסות הביטוח כוללות תניות רבות ו"אותיות קטנות", ולא תמיד ברורות למי שאינו בקי ומכיר את דרכיהן של חברות הביטוח להתחמק מפיצוי או להפחיתו. לכן מומלץ לבחון נושא זה בכובד ראש ותוך התייעצות עם מומחים בענף הביטוח.

 

ליצירת קשר עם אסף ברק - משרד עו"ד ונוטריון
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
תביעת ביטוח פוליסת ביטוח
עו"ד אסף ברק

קבע פגישה עם
עו"ד אסף ברק

עו"ד אסף ברק קיבל הסמכה בתחום המשפטים בשנת 1992, בשנת 2001 הוא הוכשר כמגשר ובשנת 2005 הוסמך כנוטריון. הוא מטפל...

לפרופיל המלא