• 4 במאי 2012

  שכ"ט עו"ד בתובענה ייצוגית

  שלום,

  בימים אלו אני שוקל על הגשת תובענה ייצוגית נגד רשות מקומית גדולה.

  ברצוני לדעת כיצד מחושב שכ"ט עו"ד ומתי נהוג לשלם. האם ישנה מקדמה אותה חברי הקבוצה משלמים טרם הגשת התביעה, או שמא לאחר אישור התובענה משולם שכ"ט עו"ד כנגזרת מסכום התובענה?

  בתודה,
  אסףמ2

  4 במאי 2012
 • 6 במאי 2012

  שכ"ט עו"ד בתובענה ייצוגית

  אסף שלום,

  פסיקת שכ"ט עוה"ד של התובעים במקרה של זכייה או פשרה הינו נגזרת של מס' דברים המוזכרים בחוק, וזה לשון הסעיף הרלוונטי בחוק תובענות ייצוגיות (23):

  (ב) בקביעת שיעור שכר הטרחה של בא כוח מייצג לפי סעיף קטן (א), יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים אלה:

  (1) התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה;

  (2) מורכבות ההליך, הטרחה שטרח בא הכוח המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה, וכן ההוצאות שהוציא לשם כך;

  (3) מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית;

  (4) האופן שבו ניהל בא הכוח המייצג את ההליך;

  (5) הפער שבין הסעדים הנתבעים בבקשה לאישור לבין הסעדים שפסק בית המשפט בתובענה הייצוגית.


  התובעים לא משלמים כל שכר טרחה. במידה והתובענה מתקבלת או שמסתיימת בפשרה פוסקים לעו"ד שכ"ט ולתובעים גמול מיוחד, המשולם כמובן על ידי הנתבע.

  בברכה,

  6 במאי 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?