• 1 באוקטובר 2012

  אחוזי נכות

  אם הגשתי בקשה לקצבת נכות ופטור ממס בשבילי, וקבלתי אחוזי נכות מפטור ממס.האם זה מחייב גם את אחוזנ הנכות, או שכל אחד נקבע בנפרד?

  1 באוקטובר 2012
 • 2 באוקטובר 2012

  אחוזי נכות

  הוועדות הרפואיות של נכות כללית ופטור ממס הכנסה עצמאיות בעבודתן ובהחלטותיהן. מה שאומר... שאתה עלול למצוא עצמך אם נכות רפואית בשיעור X בוועדות של מס הכנסה ונכות רפואית בשיעור Y בוועדות של נכות כללית, כל זאת למרות שהבסיס לקביעת שיעור הנכות נסמך על תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז - 1956.

  2 באוקטובר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?