Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

פיצויים וקצבה לנפגעי פוליו/ מדריך זכויות

אם חלילה לקית במחלת הפוליו, כדאי שתדע מהן זכויותיך ע"פ החוק לנפגעי פוליו.

מאת: מערכת משפטי |
25.03.10
תאריך עדכון: 12.03.18
3 דק'
פיצויים וקצבה לנפגעי פוליו/ מדריך זכויות

בעבר, ילדים רבים לקו במחלת הפוליו, שאחד הסיבוכים החמורים שלה הוא שיתוק. עם התפתחות הרפואה המודרנית, פותח חיסון נגד נגיף הפוליו.
בשנת 2007 חוקק חוק לנפגעי פוליו, שמטרתו לפצות את נפגעי הפוליו שלקו במחלת שיתוק ילדים ובכך לבטא את מחויבות המדינה כלפיהם.

פיצוי וקצבה חודשית - כיצד זה מפורט?

ע"פ החוק, לנפגע פוליו שנקבעה לו נכות יציבה מגיע פיצוי חד-פעמי מהמדינה בהתאם למפתח הבא:

1• נכות נמוכה מ-75% - מענק של 50,000 שקלים.

2• נכות ששיעורה בין 75% ל-94%- מענק של 100,000 שקלים.

3• נכות של 95% ומעלה- מענק של 120,000 שקלים.

בנוסף, נפגע פוליו, שעקב מחלת הפוליו נקבעו לו אחוזי נכות, ע"פ המפתח הבא, זכאי לקצבת נכות חודשית:

1•  נפגע פוליו שבשל מחלת הפוליו נקבעו לו 100% נכות, זכאי לקצבת נכות חודשית בשיעור של 50% מהשכר הממוצע במשק.

2• נפגע פוליו שבשל מחלת הפוליו נקבעו לו 20%-100% נכות, זכאי לקצבה חודשית ע"פ אחוזי הזכאות שלו, כלומר: בסכום שהיחס בינו לבין סכום הקצבה המלאה שווה ליחס שבין אחוזי הנכות שנקבעו לו לבין 100%.

3• נפגע פוליו שבשל מחלת הפוליו נקבעו לו אחוזי נכות נמוכים מ-20%, יקבל מענק בגובה הסכום המתקבל כפול 70.

הגשת תביעה

תביעה לקבלת פיצוי חד פעמי, קצבה חודשית או מענק יש להגיש למוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו של האדם שלקה בפוליו.  אדם שמגיש תביעה יזומן לבדיקה בפני הועדה הרפואית, וזו תקבע אם אכן חלה במחלת הפוליו בישראל, ומה גובה הנכות שנגרמה לו כתוצאה מהמחלה.

אדם שהגיש תביעה ע"פ החוק לנפגעי פוליו, לא יוכל להגיש תביעה נוספת לפי חוקים אחרים (פקודת הנזיקין או חוק ביטוח נפגעי חיסון).

מה חשוב לדעת?

1• כספים שאדם שנפגע בפוליו מקבל ע"פ החוק לנפגעי פוליו, לא ייחשבו כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה או לעניין תשלומי חובה או היטלים כלשהם.

2• לא ניתן לקזז כספים שמתקבלים בהתאם לחוק פיצוי לנפגעי פוליו או לעקל אותם, מלבד כאשר מדובר בתשלום מזונות בהתאם לפסק-דין של בימ"ש או בית-דין מוסמך.

3• גם מי שחלה במחלת פוליו לפני הקמת המדינה, יכול להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי. זאת, בהתאם לבג"ץ אשר ניתן לאחרונה בעניין זה (בג"ץ  10771/07 שמואל גוירצמן נ' המוסד לביטוח לאומי).

עוד בנושא:

קצבת נכות - שאלות גולשים ותשובות מומחה הפורום

אחוזי נכות - מתי מקבלים ואיך מחשבים?

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים