• 30 בדצמבר 2013

    פס"ד בנושא ניידות

    בס"ד, בשנת 2010 נקבע לי 40% ניידות לצמיתות, ב2011 הגשתי החמרה וועדת החמרה מחוזית קבעה 50% לצמיתות. המל"ל ערר על החלטת ועדת ההחמרה, ועדת ערר קבעה שאינני זכאי לניידות. המל"ל קבע שכל התשלומים שקיבלתי משנת 2010 אני חייב להחזיר והם נרשמו כחוב. אני הגשתי ערר על החלטת המל"ל בגין החוב לעבר וכן ערר על החלטת וועדת הערר. ניתנו 2 פסקי דין בחודש ספטמבר 2013 בשניהם נתקבלו כל טענותי. המל"ל הגיש ערר על פס"ד בעניין החוב לעבר לבית הדין הארצי. ובמקביל סירב לבצע את פס"ד השני עד להשלמת ההליך בבית הדין הארצי. אני הגשתי בקשה לקבלת צו עשה בעניין ובזייון בית המשפט. המלל הגיש בקשה לעיקוב ביצוע לבית הדין הארצי. ב9 נובמבר קבלתי החלטת השופטת בבית הדין האזורי שקבע שעל המל"ל לבצע את פס"ד תוך 15 יום וכן לפצות אותי בגין הוצאות 500 ש"ח. בבית הדין הארצי השופטת רונית רוזנפלד החליטה כי אין לקבל את בקשת המל"ל והמל"ל חייב לבצע את 2 פסקי הדין ללא דיחוי נוסף. ואף קבעה שאין בסיס משפטי לערר שהגיש המל"ל לבית הדין הארצי. למרות זאת המל"ל מסרב לבצע את החלטות ופסקי הדין. עד היום לא נמחק החוב. הקצבע לא משולמת ולא ממצאים לי מכתב זכיות לרכישת רכב למרות המלצת וועדת גודל רכב. בסניף לא מאפשרים לי לעלות למחלקת ניידות וחוסמים אותי בדלפק הכניסה בטענה שדיברו איתי טלפונית והודיעו לי שאין אפשרות לבצע את פסקי הדין עד שאעבור וועדה נוספת. טענה זו היתה הבסיס לפניתי למתן צו עשה. כיום אני נתון בגבס כחצי שנה מ14 לאוגוסט 2013 ואין אפשרות לעבור וועדה ובדיקת ניידות כל עוד אני בגבס. איך אפשר לחייב את המל"ל לבצע פס"ד וצו עשה? האם אני יכול לפנות להוצעה לפועל? מי הגורם שיכול לכפות ביצוע צווי עשה ופסקי דין? תודה ניב

    30 בדצמבר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?