• 30 ביולי 2012

  חוק זכויות נפגעי עבירה

  היכן מוזכרת החובה של גורמי התביעה ליידע אותי כנפגע עבירה על הסדר טיעון שעומד להיחתם עם הנאשם?

  30 ביולי 2012
 • 30 ביולי 2012

  חוק זכויות נפגעי עבירה

  בבג"ץ 2477/07 פלוני נ' פרקליט המדינה (טרם פורסם, 27.5.07), התייחס בית משפט העליון לזכותו של נפגע עבירה לפי סעיף 17 לחוק כדלהלן:

  "הוראות החוק לעניין זכויות נפגע העבירה לקבלת הודעות בדבר אפשרות להסדר טיעון ולהבעת עמדתו לעניין זה, טרם קבלת החלטה, ברורות הן ומפורשות.

  על התביעה להודיע לנפגע העבירה דבר קיומה של אפשרות זו מבעוד זמן, וליתן לו האפשרות להגיב עליה, והכל בטרם יוחלט אם לאשר את הסדר הטיעון.

  אין לנפגע העבירה 'זכות וטו' או אפילו מעין 'זכות הצבעה' לעניין אישור הסדר הטיעון על ידי התביעה.

  יתירה מזו, עמדתו של נפגע העבירה לעניין הסדר הטיעון המוצע לא תהווה אלא חלק ממכלול השיקולים שהתביעה מצווה עליהם לעניין זה והנתונים כמכלול בשיקול דעתה הבלעדי".

  ניר יסלוביץ,עו"ד

  30 ביולי 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?