• 20 באוקטובר 2012

  זכות להביע עמדה

  האם לנפגע עבירה קיימת זכות להביע עמדה בהליכים השונים המתנהלים כנגד הנאשם?

  20 באוקטובר 2012
 • 20 באוקטובר 2012

  זכות להביע עמדה


  שלום רב,

  אכן כן לנפגע עבירה יש זכות להביע עמדה במגוון הליכים, כדלקמן:

  1. זכותו של נפגע עבירה לערער על החלטת הפרקליטות או התביעות שלא להגיש כתב אישום בעניין תלונתו ("סגירת תיק").

  2. זכותו של נפגע עבירה להביע עמדה לעניין מסירת חומרים אישיים שלו לידי הנאשם וסניגורו (כגון: מסמכים רפואיים, דו"חות סוציאליים ופסיכולוגיים, יומנים אישיים וכיו"ב).

  3. נפגע עבירה רשאי למסור הצהרה בכתב על כלל הנזקים שנגרמו לו בשל העבירה (לרבות נזקי גוף, רכוש ונזק נפשי). ההצהרה תוגש לשוטר או לתובע ותובא בפני בית המשפט בשלב הטיעונים לעונש. בית המשפט רשאי להתחשב בהצהרת הנפגע בגזירת עונשו של הנאשם ובפסיקת פיצויים לנפגע.

  4. לנפגע עבירת מין או אלימות חמורה נתונה הזכות להביע את עמדתו לעניין הסדר טיעון עם הנאשם בביצוע העבירה.


  5. בית המשפט רשאי לפסוק פיצוי כספי לנפגע עבירה בהליך הפלילי.

  6. זכות הנפגע להביע עמדה ולהצטרף כצד להליך בערעור לעניין פיצויים שנפסקו כנגד הנאשם לטובת הנפגע.

  7. נפגע עבירת מין או אלימות זכאי להביע את עמדתו בפני ועדת שחרורים לעניין בקשת האסיר לשחרור מוקדם ("שליש").

  8. זכותו של נפגע עבירה להביע עמדה לעניין בקשת הפוגע לעיכוב הליכים או לחנינה.

  20 באוקטובר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?