• 20 באוקטובר 2012

  זכות להגנה

  האם יש לנפגע עביה זכות להגנה מפני הפוגע/הנאשם

  20 באוקטובר 2012
 • 20 באוקטובר 2012

  זכות להגנה

  אכן, כן לקורבן הגנה יש זכויות לקבל הגנה, במקרים הבאים;
  זכות להגנה:

  1. זכות להגנה ולמדור שקט מפני מבצע העבירה ומקורביו, בכלל זה אפשרות לבקש צו הגנה מבית המשפט.

  2. זכות להגנה מפני מסירת פרטיו האישיים של נפגע העבירה לרבות כתובת ומספרי טלפון.

  3. לנפגע עבירה הזכות לקבל בבית המשפט הגנה מפני מגע או קשר בלתי נחוץ בינו לבין הפוגע, שלוחיו או מקורביו.

  4. זכותו של נפגע עבירת מין או אלימות כי ההליכים הנוגעים לעבירות אלה יקוימו בתוך זמן סביר, כדי למנוע עינוי דין.

  5. זכותו של מתלונן על עבירת מין או אלימות להגנה מפני חקירה על עברו המיני במשטרה ובבית המשפט, אלא באישור מיוחד ובמידה כי הדבר חיוני לחקר האמת.

  6. נפגע עבירת מין או סחר בבני אדם זכאי לבקש להעיד שלא בנוכחות הנאשם.

  7. זכות לבקש הרחקת עבריין המין מסביבת נפגע העבירה לאחר סיום המשפט או לאחר שחרורו ממאסר.

  8. זכותו של נפגע עבירת מין שזהותו לא תיחשף בציבור וזכותם של נפגעים מעבירות אחרות לבקש הגנה זו.

  20 באוקטובר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?