• 30 במאי 2013

  צו מניעת הטרדה מאיימת

  הוטרדתי ואני מרגישה שעוקבים אחרי, האם על בסיס זה אוכל לבקש צו מניעת הטרדה ממי שאני חושדת בו?

  30 במאי 2013
 • 16 בנובמבר 2014

  צו מניעת הטרדה מאיימת

  שלום נטלי,
  לידיעתך, על פי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001, הטרדה יכולה לבוא לידי ביטוי באחד מהמעשים הבאים: בילוש, מארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אדם, או פגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת, באיומים על פגיעה בו, ביצירת קשר עמו בעל-פה, בכתב או בכל אמצעי אחר, פגיעה ברכושו, בשמו הטוב, בחופש התנועה שלו וכיו"ב.

  •באמצעות צו למניעת הטרדה מאיימת רשאי בית המשפט לאסור על אדם: ◦ליצור עם הנפגע כל קשר בעל-פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר.
  ◦להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע, או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות.
  ◦להטריד את הנפגע בכל דרך אחרת.
  ◦לשאת או להחזיק נשק, לרבות נשק שניתן לו מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה.

  הוצאת צו זה נועדה למנוע הטרדה, בכל דרך שהיא, של אדם בידי אדם אחר. צו למניעת הטרדה יכול לבקש הנפגע או עורך דינו.
  המקרים בהם ניתן להגיש את הבקשה לצו: בוצעה הטרדה מאיימת כהגדרתה בחוק.
  כלומר, התנהגות המטריד או המאיים, נותנת בסיס סביר להניח, כי הוא מהווה סכנה גופנית או ממשית לאדם אחר או כי הוא עלול לבצע בו עבירת מין.
  או סמוך לפני הגשת הבקשה, מי שכנגדו מתבקש צו פגע בגופו של אדם אחר, ביצע עבירת מין באדם אחר או כלא אדם אחר שלא כדין.
  על הנפגע לגשת לבית משפט השלום על מנת לבקש את הצו.

  במידה שהפוגע הוא בן משפחתו של הנפגע, ניתן לפנות גם לבית משפט לענייני משפחה.
  ניתן לבקש צו זמני עד ל-7 ימים במעמד צד אחד (כלומר, ללא נוכחות המטריד).
  בדיון בבקשה יקבע בית המשפט דיון במעמד שני הצדדים. בקשת הצו נעשית באמצעות מילוי טופס בקשה.

  חשוב לדעת
  הצו יכול לבוא לצד צו הגנה במסגרת החוק למניעת אלימות במשפחה, והוא אינו גורע ממנו או מסמכות בית המשפט בעניין זה.
  את הבקשה ניתן להגיש גם ללא הגשת תלונה במשטרה.
  הפרת הצו
  הפרת הוראה מהוראות הצו, משמעה עבירה פלילית של הפרת הוראה חוקית, ועלולה להביא להגשת כתב אישום כנגד המפר ואף למעצרו.
  חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001 קובע כי הטרדה מאיימת מהווה עבירה פלילית, שהעונש בגינה הוא שלוש שנות מאסר.
  סעיף 2 לחוק מגדיר את המונח הטרדה מאיימת באופן הבא: "הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו."

  אשמח לעמוד לעזרתך בכל שאלה או מידע נוסף

  עו"ד פלילי יאיר רגב
  נייד: 054-6951781
  משרד: 072-3258486

  כתובת האתר: http://www.yairegev.co.il

  16 בנובמבר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?