• 7 בדצמבר 2015

  ענישה פלילית בחוק שאינו חוק העונשין

  בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005 בסעיף 50 רשום כך ציטוט:

  "מי שעבר עבירה מהעבירות המנויות בסעיף 49 כדי לרמות או להטעות עמית בקופת גמל או אדם השוקל להצטרף כעמית לקופת גמל, דינו – מאסר חמש שנים או קנס בשיעור פי שלושה מן הקנס הקבוע לאותה עבירה"

  אשמח לקבלת הסבר מאחר ועד עתה סברתי כי ענישה פלילית קרי מאסר הינו סעד הניתן אך ורק לפי חוק העונשין, ואיני מבין איך קיימת ענישה פלילית בחוק שאינו חוק העונשין-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005????

  וככל שהמשטרה מבררת תלונה לגבי קרן פנסיה שעברה על סעיפים 49+50 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, איך ייתכן הרי המשטרה אינה שולטת ומבינה את המטרייה הנדרשת על מנת לברר עבירה על סעיפים 49+50 בחוק הפיקוח על שיורתים פיננסיים.

  תודה על ההתייחסות והעזרה

  7 בדצמבר 2015