• 14 בפברואר 2015

  המשכיר מונע מימוש אופציה

  שלום,
  אנחנו משכירים דירה וכעת בעל הדירה רוצה לפנות אותנו בטענה כי מעוניין לגור בה בעצמו (כרגע שוכר במקביל דירה אחרת).
  חתימת החוזה השנה הועלה שכר הדירה והסיבה שהסכמנו לכך היא מפני שנתן לנו אופציה לשנה נוספת באותה עלות.
  כעת מונע מאיתנו לממש אותה בטענה לעיל.
  החוזה שלנו סטנדרטי מופיע בו הסעיף:
  "תקופת השכירות:
  1. השכירות על פי הסכם זה תהיה לתקופה של 12 חודשים המתחילה ביום 01.08.14 בשעה 18.00 ומסתיימת ביום 31.07.15 בשעה 18.00 (להלן: "תקופת השכירות"). ולתקופה זו בלבד.
  2.למרות האמור בסעיף 1, יהיה המשכיר רשאי להביא את השכירות לידי סיום בתום 90 יום ממועד מתן הודעה על כוונתו לעשות כן, במידה והדירה תימכר או מחמת שהמשכיר זקוק לה למגורי עצמו".
  וסעיף האופציה שהוכנס רק השנה (!):
  3.בכפוף למילוי כל הוראות הסכם זה על ידי השוכר, מוענקת לשוכר אופציה להאריך את תקופת השכירות לתקופה של 12 חודשים נוספים, שתחל עם תום תקופת השכירות ותסתיים ביום 31.07.16 (להלן: "תקופת האופציה"), ובלבד שימסור השוכר למשכיר הודעה בכתב על רצונו במימוש האופציה לפחות חודש קודם לתום תקופת השכירות
  האם בכל מקה אנחנו חייבים לפנות את הדירה כי הוא זקוק לה למגוריו? או שאנחנו זכאים לדרוש חוקית את מימוש האופציה?
  תודה,
  דוד

  14 בפברואר 2015
 • 16 בפברואר 2015

  המשכיר מונע מימוש אופציה

  שלום רב
  אם הסכמתם לסעיף הזה - אכן יש לו זכות לפנותכם - במידה והדירה תשמש אותו.
  בהצלחה,

  16 בפברואר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?