• 9 באוקטובר 2013

  סעיף חדש בחוזה שכירות

  שלום אני שוכרת דירה מזה שלוש שנים בחוזה החדש בעלת הדירה הוסיפה את הסעיף:
  השוכר יהא אחראי במשך כל תקופת
  השכירות לכל הנזקים מכל מין וסוג שהוא, ( לא נראה
  לי הניסוח במקום
  שיגרמו למשכיר ו/או לשוכר או לכל צד שלישי,
  והנובעים מהשימוש במושכר על ידי השוכר, מוזמניו ו/או על ידי מי מטעמו. השוכר
  מתחייב לפצות ולשפות את המשכיר מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק או הוצאה כאמור
  שיגרמו למשכיר או שיתבעו מהמשכיר על-ידי צד שלישי

  מצאתי באינטרנט ניסוח אחר:


  המשכיר לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לשוכר ו/או
  למבקרים במושכר או לרכושו או לכל רכוש שהוא, כתוצאה מאחזקת המושכר ומהשימוש בו על
  ידי השוכר.

  . השוכר מתחייב לפצות ולשפות את המשכיר בגין
  כל דמי נזק ו/או הוצאה שנאלץ לשלם, עפ"י פסק דין חלוט או שישלם עפ"י פסק
  דין חלוט בגין כל נזק כנ"ל ו/או הנובע מאחזקת המושכר על ידי השוכר והשימוש בו
  ככל

  שתביעה זו נובעת מאי מילוי או הפרת התחייבות
  של השוכר או מאחריותו על פי הסכם זה ו/או עפ"י כל דין ובלבד שלשוכר ניתנה
  הודעה על כל דרישה ו/או תביעה, כאמור, כך שלשוכר תינתן הזדמנות נאותה להתגונן בפני
  כל דרישה ו/או תביעה, כאמור.

  שאלותי
  1 מהו הניסוח העדיף
  2 אני משלמת ביטוח על הדירה האם זה משנה מבחינת האחריות
  תודה מראש
  :

  9 באוקטובר 2013
 • 13 באוקטובר 2013

  סעיף חדש בחוזה שכירות

  שלום רב
  כמובן שעדיף הניסוח שהשוכר ישלם ע"פ פס"ד של ביהמ"ש וכו'.
  אם את משלמת ביטוח , הרי שכבר הסיכון בעיקרו מנוטרל - אולם מבחינת הניסוח עדיין עדיפה האפשרות השנייה,
  במידת האפשר.
  בהצלחה,

  13 באוקטובר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?