• 16 בפברואר 2014

  ביטול חוזה שכירות

  שלום, אני חתום על חוזה לדירה, ונשארו עוד 8 חוזים לחוזה.

  אני כעת רוצה לעזוב, ועיינתי בחוזה ואלו שני הסעיפים המתייחסים למקרה של עזיבה:
  1. אם יפנה השוכר את הדירה לפני תום התקופה הקצובה יהא חייב לשלם את דמי השכירות עד סוף התקופה הקצובה ולא יהיה זכאי לקבל מהמשכיר כל סכום מתוך דמי השכירות המוסכמים לעיל עד סוף התקופה הקצובה.
  2. למרות האמור לעיל כל אחד מהצדדים יהא רשאי להביא הסכם זה לכלל סיום ובלבד שימסור הודעה מוקדמת מראש ובכתב לצד השני 45 יום מראש.

  האם אני יכול להודיע לבעל הדירה 45 יום מראש, ולא אצטרך לשאת בשום תשלום נוסף? כלומר, לא אצטרך להמשיך ולשלם את שכר הדירה גם במידה ולא ימצא מחליף? האם פירעון של צקים לאחר התקופה של 45 יום מהווה עבירה?

  תודה.

  16 בפברואר 2014
 • 16 בפברואר 2014

  ביטול חוזה שכירות

  שלום רב
  השאלה מי ניסח את החוזה?
  הכלל הוא כי יש לפרש את החוזה לרעת המנסח.
  במיוחד אם בעל הדירה ניסח את החוזה - אתה רשאי להודיע 45 יום מראש על העזיבה - להקפיד למסור הודעה מראש ובכתב כאמור בחוזה.
  פירעון של השיקים לאחר התקופה הנ"ל לא יותר על ידך, ובמידה ובעל הדירה יעשה כן יהיה לך את כל הזכות להתגונן מפני כל פירעון תשלום שכזה.
  בהצלחה,

  16 בפברואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?