• 29 ביולי 2012

  הוכחת קשר סיבתי בין מחלת מקצוע לעבודה

  איך מוכיחים קשר סיבתי בין מחלת המקצוע לעבודה? הרי תמיד אפשר לטעון שגורמים נוספים השפיעו. הלא כן?

  29 ביולי 2012
 • 18 באוקטובר 2012

  הוכחת קשר סיבתי בין מחלת מקצוע לעבודה

  סיגל שלום,

  סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי מחלת מקצוע היא מחלה שנקבעה בתקנות, ישנה רשימה סגורה בתקנות ביטוח הלאומי של מחלות מקצוע, במקרה בו העובד חלה בה עקב עבודתו אצל המעביד או מטעמו. אם העובד עצמאי- חלה במחלה עקב העיסוק במשלח ידו. מסעיף זה נובעים שני תנאים עיקריים להכרה של המל"ל במחלת מקצוע:

  תנאי א': מחלה שנקבעה כמחלת מקצוע בתקנות

  על מנת שיוכר העובד כחולה במחלת מקצוע עליו להוכיח כי חלה במחלה המופיעה בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעת עבודה).
  בנוסף, קיימת דרישה לכך שהמחלה החלה בזמן שהייתה מוגדרת בתקנות כמחלת מקצוע.

  תנאי ב': קשר סיבתי בין תנאי העבודה למחלה

  לא כל עובד שחלה במחלה המפורטת בתקנות הביטוח הלאומי נחשב לנפגע עבודה. על העובד שחלה במחלה הקבועה בתקנות להוכיח כי אכן המחלה נבעה כתוצאה מתנאי העבודה. כך לשם הדוגמא, ליקוי שמיעה לא בהכרח נובע מתנאי עבודה, אלא יכול לנבוע מחשיפה לרעש בשעות הפנאי (במועדונים והופעות למשל). נדרש שתרומת תנאי העבודה למחלה תהיה משמעותית.

  לשם הוכחת הקשר הסיבתי בין תנאי העבודה למחלה, נדרשת חוות דעת רפואית של מומחה. כמו כן יש להוכיח את התקיימות תנאי העבודה המזיקים במקום העבודה. יש לציין כי קיימת חזקה לפיה מתקיים קשר סיבתי בין תנאי עבודה מסוימים המוגדרים בתקנות לבין מחלות מקצוע מסוימות המוגדרות בתקנות אף הן.


  בברכה,
  תמר בן אלי, עו"ד

  18 באוקטובר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?