• 24 ביולי 2012

    תשלום אגרה

    האם יכולים לחייב אותי בתשלום אגרה רטרואקטיבי? אם כן- כמה שנים אחורה?

    24 ביולי 2012