נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

ביטוח לאומי

רשת הביטחון הסוציאלי של המדינה המעניקה הגנה לאזרחים, כשהם נקלעים למצוקה כלכלית זמנית או קבועה. המוסד לביטוח לאומי אחראי לתשלום מגוון רחב של קצבאות לקבוצות חלשות באוכלוסייה ולמשפחות במצוקה. פרט לגמלאות כספיות, מעניק גוף זה שירותים נוספים, למשל שירותי…