נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מעסיקים

על עובדים בישראל מוטלת חובה לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. את נטל התשלום חולקים העובדים והמעסיקים שלהם; כאשר כל אחד מהם נושא בחובת תשלום חודשית לביטוח לאומי, לפי השיעורים שנקבעו בחוק. בנוסף לחובת התשלום המוטלת על המעסיקים, חלה עליהם גם חובת…