zap group mishpati logo

ביטוח חיים למשכנתא והתמודדות עם קשיים במימוש מול חברת הביטוח

ערכתם ביטוח חיים למשכנתא? כדאי לכם לדעת מה המשמעות, ומה ניתן לעשות כשחברת הביטוח מנסה להתחמק מתשלום

01.09.16
תאריך עדכון: 30.03.24
4 דק'
ביטוח חיים למשכנתא והתמודדות עם קשיים במימוש מול חברת הביטוח

מהי מטרת עריכת ביטוח חיים למשכנתא?

עריכת ביטוח חיים להבטחת החזר הלוואת משכנתא הינה דרישה שהבנק למשכנתאות מעמיד כנגד קבלת ההלוואה, ומטרת עריכת ביטוח החיים הינה להבטיח כי אם חס וחלילה לרוכש הזכויות בדירה שנטל הלוואה אירע מקרה ביטוח שהותיר אותו נכה או גרם לפטירתו, יהיה לו מהיכן להיפרע.
ברגע שמקרה ביטוח מתרחש אמורה חברת הביטוח לשלם את סכום הלוואה שנותרה בלתי מסולקת.

טענות אפשריות מטעם חברות הביטוח 

ברם, לעיתים קרובות חברות הביטוח מתחמקות מביצוע התשלום חלקו או כולו בטענות שונות, בעיקרן:

המבוטח הסתיר והעלים את מצבו הרפואי האמיתי, והפר את חובתו לגלות לחברת הביטוח פרטים חשובים
 לפי סעיף 6 לחוק חוזה ביטוח, מדובר בהעלמת מידע רפואי מהותי על ידי המבוטח, שאילו חברת הביטוח היתה יודעת עליו בעת עריכת החוזה, היא לא היתה מסכימה לבטח את המבוטח. 

יצוין, כי חברת הביטוח יכולה לדחות תשלום תגמולי הביטוח בתואנה להעלמת מידע רפואי מתוך כוונת מרמה שדינה כמתן תשובה שאיננה כנה, ותחת טיעון זה על חברת הביטוח להוכיח כי המבוטח אכן ידע בעת עריכת ביטוח החיים על הבעיה הרפואית אותה הסתיר. כדי לתקוף טיעון זה מצד חברות הביטוח יש להצטייד בכל תיקו הרפואי של המבוטח ולאתר מאימתי החל המבוטח לסבול מהבעיה  הרפואית שנטען כי הוסתרה מהמבטח.

טענות אלו ניתן לסתור במקרים רבים. כך לדוגמא, כאשר סיבת המוות נבעה מבעיה לבבית פתאומית ובלתי צפויה, דבר שלא ניתן היה לדעת במקרה שהמבוטח סבל רק מנכות ברגליו. ניתן לטעון גם שחברת הביטוח הציגה את שאלותיה באופן לא ברור.
יצוין, כי איסוף כל החומר הרפואי של המבוטח ובחינה מדוקדקת של הפוליסה והצהרת הבריאות, יכולים להניב גילוים מפתיעים אשר בסופו של יום יהפכו את החלטת דחית תשלום תגמולי הביטוח.

לעיתים הצהרת הבריאות והמענה לשאלות שבה, מצביעים על בעיה רפואית קיימת, אשר בעתיד תהיה לה השלכה על המצב הרפואי של איבר מסוים בגוף או על מצבו הכללי של אדם. לדוגמא: אדם שציין כי יש לו בעיות בלחץ הדם, אולם לא זכר את משקלו הנוכחי וחברת הביטוח הגדילה את תשלום את הפרמיה בגין לחץ הדם הגבוה  ובכך שקלה את סיכוניה מתופעת לחץ הדם הגבוה, בין אם משקלו של המבוטח תאם או לא תאם את הצהרתו ,ועל כן, אין ממש בטיעון  כי המבוטח לא גילה את משקלו האמיתי בסטייה של 10% ממשקלו האמתי.

דוגמא נוספת היא במקרה שהמבוטח לא הצהיר על בעיה רפואית כלשהי, אולם נפטר מבעיה רפואית אחרת שאינה קשורה לבעיה הרפואית ממנה סבל, הרי שגם במקרה מעין זה לא תעמוד טענת חברת הביטוח, כי לא בוצע על ידי המבוטח גילוי נאות של מצבו הרפואי.

חשוב לדעת, שהיה וכעבור 3 שנים מרכישת הפוליסה מתרחש אירוע ביטוחי, וחברת הביטוח מסרבת לשלם את הפיצויים, נטל ההוכחה עובר לכתפיה של חברת הביטוח להוכיח שמדובר באי גילוי פרטים מצד המבוטח. 

חברת הביטוח יכולה לדחות תשלום תגמולי הביטוח בתואנה להעלמת מידע רפואי מתוך כוונת מרמה שדינה כמתן תשובה שאיננה כנה, ותחת טיעון זה על חברת הביטוח להוכיח כי המבוטח אכן ידע בעת עריכת ביטוח החיים על הבעיה הרפואית אותה הסתיר

דחיית התביעה בשל חריג בפוליסה
חריגים צריכים להירשם באופן ברור בפוליסה. אם הרישום אינו מפורש, החריג לא יקבל תוקף משפטי. חברת הביטוח צריכה להוכיח שלמבוטח היה ידוע על החריגים, ושהוא קיבל לידיו עותק מפוליסת הביטוח.

דחיית תביעה בשל אי תשלום דמי הפרמיה
אם לא שולמו תגמולי הפרמיה, עלולה חברת הביטוח להיתלות בכך ולדחות את התביעה. החברה עלולה לטעון גם שהפוליסה בוטלה לפני המוות מאחר שלא שולמו התגמולים. גם כאן יש להתעקש על בדיקה, שכן לעיתים מבוטחים עוברים מבנק לבנק, שולחים הוראות קבע לחברת הביטוח אשר לעיתים לא מפעילה אותן ,על אף שאין כל מניעה לגביהן מהחשבון החדש, או מקרים בהם בחשבון הבנק של המבוטח רואים כי דמי הפרמיה  נגבו מהחשבון, אולם בחברת הביטוח לא רואים את אותם תקבולים.

* דחית התביעה בשל התיישנות
טענה זו יכולה לעלות כאשר תביעה מוגשת כנגד מבטח לאחר 3 שנים מיום פטירת המבוטח - זוהי תקופת התיישנות בתביעות בענייני ביטוח. ברם, אם ניהלתם מו"מ עם חברת הביטוח במהלך התקופה הנ"ל, והחברה לא הכחישה לחלוטין או לא דחתה באופן גורף את תביעתכם או טענה כי למרות זכאותכם לתשלום תביעתכם התיישנה , אזי גם אם חלפו 3 שנים מיום פטירת המבוטח, עדיין ניתן להגיש תובענה לבית המשפט, וזאת בהתאם לסעיף 9 לחוק התיישנות ובלבד שמההתכתבויות עם חברת הביטוח ניתן יהא להסיק, כי היא מודה בחבותה לביצוע תשלום תגמולי הביטוח, על אף שלא במלואם.

 

*אין בכתבה הזו כדי להוות חלופה להתייעצות עם עו"ד מוסמך בתחום.

לביא-ינקו משרד עו"ד

לביא-ינקו משרד עו"ד

משרד עורכי הדין לביא-ינקו - מומחים בדיני חוזים ונדל"ן 

האם מאמר זה עזר לך?

ZAP משפטי
צרו קשר
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה
מאמרים נוספים
לביא-ינקו משרד עו"ד

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה