zap group mishpati logo

אושרה בקריאה ראשונה הצעת חוק בדבר תשלום מענק ליתומים

ע"פ הצעת החוק, ינתן מענק של 100 אלף ש"ח ליתומי צה"ל ששני הוריהם אינם בחיים

מאת: מערכת משפטי
06.03.12
תאריך עדכון: 22.10.15
3 דק'
אושרה בקריאה ראשונה הצעת חוק בדבר תשלום מענק ליתומים

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 5) (תשלום מענק ליתומים), התשע"ב-2012, של חברי הכנסת חיים כץ (הליכוד), משה (מוץ) מטלון (ישראל ביתנו) ואריה אלדד (האיחוד הלאומי).

החוק במתכונתו דהיום קובע, כי רק בני זוג והורים של חייל מילואים שנספה זכאים לקבל את המענק החד פעמי. כתוצאה מכך, משפחותיהם של יתומים מאב וגם מאם לא מקבלות את המענק.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום משרד הביטחון-נכי צה"ל

המטרה: לתקן את העוול הגורם לאפלייה
מטרת הצעת החוק, היא לתקן את העוול הגורם לאפליית יתומי צה"ל, אשר אביהם נספה במהלך שירות מילואים וגם אמם מתה, והם יקבלו מענק חד-פעמי בסך 100 אלף שקלים.  גם ילדים מאומצים וחורגים יהיו זכאים למענק. אחים יתומים יחלקו שווה בשווה את כספי המענק.

בדצמבר 2011 הכנסת אישרה את הצעת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 4) (מענק הוני למקרה מוות בשל נכות או פטירה שאירעה לפני מועד התחולה), התשע"ב – 2011, שהגישה הממשלה. 

החוק שהתקבל, קבע כי אלמנות צה"ל שבני זוגן נהרגו בשירות מילואים לפני שנת 1999 יקבלו מענק כספי בסך 100,000 ש"ח נטו. בכך תוקן החוק משנת 2002 , אשר קבע כי הזכאות לקצבה תינתן לגבי מי שנספה משנת 1999 ואילך בלבד. עוד נקבע, כי המענק ישולם לבן זוג של חייל מילואים שנספה, ובהיעדרו  - להורי החייל. אם החייל לא השאיר אחריו בן זוג או הורה –המענק לא ישולם כלל (יתומים, אחים וכיו"ב אינם זכאים).

משרד הביטחון ומשרד האוצר יישאו בעלות מימון ההסדר בחלקים שווים. המענק יינתן למי שיגיש תביעה לקבלו בתוך שנתיים מיום פרסום החוק בלבד.

חבר הכנסת כץ: יש לאפשר גם ליורשים יתומים לקבל את הכסף
 יוזם התיקון הנוכחי לחוק, יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ח"כ חיים כץ (ליכוד), פנה במהלך הדיונים להכנת החוק (שאושר בדצמבר) לקריאה שנייה ושלישית לנציגי משרדי הממשלה, ודרש מהם להוסיף למענקים סכום של 22 מיליון ו-400 אלף שקלים, בשני תשלומים למשך שנתיים, כדי לאפשר גם ליורשים יתומים לקבל את הכסף.

לדברי חבר הכנסת כץ: "עמדנו בהבטחתנו להחיל צדק גם על יתומי צה"ל, לאחר שאישרנו מענקים לאלמנות. מערכת הביטחון נרתעה, אבל אנחנו עומדים על חובתנו המוסרית ונעביר את החוק עד סיום הכנס הנוכחי של הכנסת, בסוף החודש הבא".
 
6 ח"כים תמכו בהצעה, שעברה ללא מתנגדים. ההצעה תוחזר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנתה לקריאה השנייה והשלישית.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה