נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

אושר סופית: ביטול פוליסת ביטוח תוך 3 ימים ממועד בקשת הביטול

ע"פ התיקון לחוק חוזה הביטוח, מבוטח לא יצטרך לחכות 15 ימים מהרגע שהודיע על רצונו לבטל את פוליסת ביטוח. כך הוא לא ישלם דמי ביטוח עבור תקופה ממושכת

מאת: מערכת משפטי| | 2
אושר סופית: ביטול פוליסת ביטוח תוך 3 ימים ממועד בקשת הביטול

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 5), התשע"ב�–2012, של ח"כ אמנון כהן (ש"ס).

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום ביטוח ותביעות רכוש

המצב כיום: הביטול נכנס לתוקף רק לאחר 15 ימים
כיום לפי חוק חוזה הביטוח, במקרה בו אחד הצדדים – המבטח או המבוטח – מודיע על ביטול פוליסת ביטוח, הביטול נכנס לתוקפו רק 15 יום לאחר מועד ההודעה. יתירה מכך, חברות הביטוח נוהגות להוסיף לפוליסה סעיף המחייב את המבוטח להודיע למבטח על כוונתו לבטל את הפוליסה מספר ימים לפני המועד המוקדם ביותר למסירת הודעת ביטול על פי החוק.

כך למעשה קיימת תקופת זמן מסוימת בין המועד בו המבוטח הודיע על רצונו לבטל פוליסת ביטוח לבין המועד בו היא מתבטלת בפועל, כאשר באותה תקופה ממשיכה חברת הביטוח לגבות מהמבוטח דמי ביטוח.

המבוטח לא ישלם דמי ביטוח עבור תקופה ממושכת עד הביטול
יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה), הציג את ההצעה שנדונה בוועדה, ואמר כי היא: "נועדה לאפשר למבוטח לבטל את פוליסת הביטוח בפרק זמן קצר מבלי להידרש להמשיך ולשלם דמי ביטוח עבור תקופה ממושכת מהיום בו הודיע על רצונו בביטול הפוליסה".

לפי המצב הקיים בהתאם לתקנות, במקרה בו ביטל מבוטח את פוליסת הביטוח,  המבטח זכאי להשאיר בידיו שיעור מסוים מדמי הביטוח. כך, למעשה, מבוטח המבקש לבטל את פוליסת הביטוח נאלץ לשלם בשל כך "קנסות" למבטח. שיעור ה"קנס" שעל המבוטח לשלם עולה ככל שמועד הביטול מאוחר יותר; כלומר, ככל שהביטול נעשה במועד הקרוב יותר לתום תקופת הביטוח על פי הפוליסה. לאור זאת, למועד כניסתו של הביטול לתוקף יש השפעה כפולה: ראשית, על משך התקופה בה נדרש המבוטח לשלם דמי ביטוח ושנית, על גובה ה"קנס" המושת עליו בשל ביטול הפוליסה".

גפני הוסיף, כי: "אומנם הצעת החוק לא מטפלת באופן ישיר בקנס שמוטל על המבוטח בשל ביטול מוקדם יותר אך היא קובעת שבמקרה בו המבוטח הוא שמעוניין בביטול הפוליסה, הביטול ייכנס לתוקפו 3 ימים לאחר מסירת הודעת הביטול. עם זאת, אם המבטח הוא שמבקש לבטל את הפוליסה, מועד הביטול יישאר, בדומה למצב הקיים,  15 ימים לאחר מסירת ההודעה".
 
איזון נכון
"הצעת חוק זו יוצרת איזון נכון יותר בין האינטרס הכלכלי של חברת הביטוח לבין הגנה על המבוטח, שכן היא מונעת מצב בו מבוטח אשר אינו זקוק עוד לביטוח; למשל, בשל מכירת הנכס המבוטח, נדרש להוסיף ולשלם דמי ביטוח עבור תקופה בה כלל אינו נהנה מהביטוח. ומן הצד השני היא מאפשרת למבוטח 3 ימים נוספים שבהם הוא ממשיך להיות מבוטח למקרה שיתרחש בימים אלה אירוע ביטוחי", סיים גפני את דבריו.
 
10 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה השנייה, שעברה ללא מתנגדים.
9 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה השלישית, שעברה ללא מתנגדים.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
פוליסת ביטוח חוק חוזה ביטוח הצעת חוק
מערכת משפטי

מערכת משפטי

עו"ד אורנית אבני גורטלר היא עורכת פורטל זאפ משפטי מעל ל-7 שנים.

לפרופיל המלא