נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

רכישת עסק מחברה: מהו המבנה המשפטי המומלץ?

קונים עסק קיים? מתלבטים בין רכישת מניות החברה לבין רכישת הפעילות מהחברה? לכל אפשרות יש יתרונות וחסרונות. מדריך לרוכש עסק

מאת: עו"ד אופיר בוכניק | | 4
רכישת עסק מחברה: מהו המבנה המשפטי המומלץ?

רכישת פעילות עסקית המופעלת באמצעות חברה בע"מ ניתנת לביצוע בשתי דרכים - רכישת מניות החברה (האפשרות הפשוטה ביותר, מבחינת טכנית וחוזית) או רכישת פעילות עסקית (אחת או יותר) של אותה חברה, מבלי לרכוש את המניות שלה. האפשרות השנייה מורכבת יותר - ודורשת שיקול דעת, אודות היבטים רבים בעת הרכישה. 

רכישת מניות של חברה - משמעותה כי הקונה רוכש את מניות החברה מבעלי המניות הנוכחיים ובדרך זו את החברה כולה - כולל חובות וזכויות, כל הזכויות והפעילויות של החברה

מהי קניית עסק באמצעות רכישת מניות של החברה?

רכישת מניות של חברה - משמעותה כי הקונה רוכש את מניות החברה מבעלי המניות הנוכחיים ובדרך זו את החברה כולה - כולל חובות וזכויות, כל הזכויות והפעילויות של החברה, רכוש, הלוואות ושעבודים, מצבת עובדים, הסכמים וחוזי עבודה (כולל זכויות נצברות של העובדים); חברות בנות אם יש כאלו ובנוסף: כל הסכם שהחברה קשורה בו עם צד ג' כלשהו - ספקים, לקוחות וכו'. 

כל אלה נותרים על כנם - ללא שינוי. השינוי היחידי הינו בזהות בעלי המניות של החברה. 

רכישת פעילות עסקית של חברה - רכישת פעילות עסקית ספציפית, העוברת לבעלות הרוכש - מבלי שירכוש זכות או בעלות כלשהי בחברה המוכרת

מהי רכישת פעילות עסקית של חברה?

מדובר ברכישת פעילות עסקית ספציפית, העוברת לבעלות הרוכש - מבלי שירכוש זכות או בעלות כלשהי בחברה המוכרת. לדוגמה: חברה העוסקת במספר פעילויות שאינם קשורים האחד עם האחר - יכולה למכור את העסק הספציפי בנפרד, מבלי לערב את הרוכש בשאר הפעילויות העסקיות שלה או להקנות לו זכויות כלשהן בהן. 

כך, הרוכש זוכה לבעלות על הזכויות, החובות והרכוש של אותה פעילות עסקית (בלבד) - במנותק מהחברה המוכרת ומצבה הכלכלי ו/או ההסכמי (שאינו קשור עם אותה הפעילות). 

מחיר העסקה תלוי במצבת חובות/ זכויות של הפעילות העסקית ואיזו "נדוניה" אותה מוכן הקונה לקחת על עצמו במסגרת המכירה

האם ברכישה כזו נרכשות גם כל ההתחייבויות של אותה פעילות?

במובחן מרכישת מניות, במסגרתה הרוכש מקבל על עצמו "אוטומטית" את כל ההסכמים של החברה ו/או מלוא החבויות מול העובדים - הרי שברכישת הפעילות העסקית, יש לקונה אפשרויות שונות, שלכל אחת מהן יתרונות וחסרונות, שיפורטו להלן.

במסגרת המו"מ לרכישת הפעילות העסקית מוצגים בפני הקונה כל העובדות הכספיות והחוזיות הקשורות עם הפעילות העסקית ובמסגרת ההסכם מסכימים הצדדים על האופן בה הם יועברו לקונה. כמובן שמחיר העסקה תלוי במצבת חובות/ זכויות של הפעילות העסקית ואיזו "נדוניה" אותה מוכן הקונה לקחת על עצמו במסגרת המכירה. 

מרבית המקרים הקונה מבקש להשאיר את העובדים הקיימים כדי לשמור על רצף עבודה, ומנגד להסדיר את נושא הזכויות המגיעות להם במסגרת עבודתם אצל המוכר

העובדים של הפעילות העסקית

גם על נושא זה יש לתת את הדעת שכן פרט לשכר החודשי הישיר המשולם לעובדים קיימות התחייבויות החברה בגין זכויות סוציאליות לעובדים וכן האפשרות של תשלום פיצויי פיטורין במקרה של פיטורין. מה קורה עם סכומים/זכויות  אלה מקום בו העובדים ממשיכים לעבוד את הקונה?

יצויין, כי במרבית המקרים הקונה מבקש להשאיר את העובדים הקיימים כדי לשמור על רצף עבודה ומנגד להסדיר את נושא הזכויות המגיעות להם במסגרת עבודתם אצל המוכר.

גם אם העובדים שומרים על מקום עבודתם, הם בדרך כלל מפוטרים על ידי המוכר שמשלם להם את כל הזכויות שלהם ולאחר מכן נערך עמם חוזה עבודה חדש (עם החוזה, מתחילה צבירה מחדש של זכויותיהם הסוציאליות ושל חובות הרוכש כלפיהם, כמעסיק). 

ישנה אפשרות נוספת, הכוללת שמירה על רצף העסקה ועל רצף הזכויות הסוציאליות המצטברות, המגיעות לעובדים במקרה כזה, מתבצע תחשיב של כל זכויות העובדים; נתון זה מובא בחשבון במסגרת התמורה המשולמת. 

היתרון המשמעותי של שמירה על רצף תעסוקתי: הבטחת שקט תעשייתי - והמשך פעולה רציף ותקין של המערכת

מהי הפעולה המומלצת ביחס לזכויות עובדים? 

היתרון המשמעותי של שמירה על רצף תעסוקתי: הבטחת שקט תעשייתי - והמשך פעולה רציף ותקין של המערכת, בעת תקופת העברת הבעלות של הפעילות העסקית. מהלך הכולל פיטורי עובדים והעסקתם מחדש - עלול לזעזע את המערכת. 

מעבר לכך: עובדים חיוניים יוכלו להציב מחדש תנאי העסקה גבוהים יותר מול הקונה. יחד עם זאת, פעולה כזו (פיטורים והעסקה מחדש) - מבטיחה כי הרוכש לא יצטרך לסחוב על גבו מחויבות לזכויות סוציאליות שנצברו, בתקופה שלא הוא היה הבעלים של הפעילות העסקית. 

יש לקחת בחשבון מצב בו יתכן תשלום תמורה בגין "פיצויי פיטורין" עתידיים מקום בו כלל לא בטוח שיחולו (לדוגמא במקרה בו העובד יתפטר)

ההכרעה בדבר האפשרות הרצויה - תלויה בתנאי העסקה, מצב הפעילות העסקית, וותק העובדים, תכניות הרוכש לגבי העתיד, שיקולי מס שונים; וקריטריונים נוספים, הנקבעים בכל מקרה לגופו.

ברכישת פעילות עסקית, לרוב לא רוכשים גם את החובות

האם ברכישת פעילות עסקית, רוכשים גם את החובות?

בדרך כלל התשובה הינה - לא. הדברים אמורים גם לגבי כל צד שלישי: ספקים, לקוחות ונותני שירות - שהיו קשורים בקשר חוזי עם המוכר בגין אותה פעילות עסקית. הקונה מתקשר עמם בדרך כלל בהסכמים חדשים (הצדדים לעסקה שונים: שונתה זהות הבעלים של הפעילות העסקית).

במסגרת הסכם המכירה, נבחנות כל ההתחייבויות של הפעילות העסקית. על פי רוב, חלק מהתמורה המשולמת - מיועד לסילוק חובות שונים או הסדר פירעון.

המטרה של הסכם מסחרי מסוג זה הינה, כי הרוכש יוכל לצאת לדרך חדשה עם הפעילות העסקית, ללא חוב קודם או מחויבויות אותם הרוכש לא הסכים לקחת על עצמו.

מנגד, יתכן מקרה כי ספק חיוני לא יסכים לעבוד עם הרוכש מקום בו תישאר יתרת תמורה של המוכר ולכן לקונה יהיה אינטרס כי החובות לאותו ספק יוסדרו על ידי המוכר או על ידי הקונה עצמו כחלק מהתמורה.

רכישת מניות החברה כולה - מדובר בהליך פשוט של העברת מניות ורכישת החברה, as is - וזהו עיקרו של הסכם המכירה. העסק ממשיך להתנהל כסדרו, עם אותה מערכת הסכמית מול צדדים שלישיים

מהם היתרונות ברכישת מניות החברה כולה?

כאמור, מדובר בהליך פשוט של העברת מניות ורכישת החברה, as is - וזהו עיקרו של הסכם המכירה. העסק ממשיך להתנהל כסדרו, עם אותה מערכת הסכמית מול צדדים שלישיים. נוסף על כך, השוק לא בהכרח יידע על העברת הבעלות: על פי רוב, שם החברה אינו משתנה - ולא יעלו חששות ציבוריים, לגבי שינוי בפעילות החברה ואופייה, העלולים לפגוע בתפקודה.

עם זאת, להסכם מסחרי מסוג זה יש גם מספר חסרונות. הרוכש נכנס לחברה - מבלי שיוכל לבדוק את כל משמעויות העסקה. כך, לדוגמה: צד ג' כלשהו יחליט לתבוע את החברה לאחר הרכישה, מסיבה כזו או אחרת הקשורה עם פעילות של החברה לפני הרכישה. לא ניתן לצפות זאת מראש - והאחריות לתביעה היא על הרוכש, משום שהוא הבעלים החדש של החברה.

הסכם מסחרי מסוג זה מבטיח כי הרוכש לא ייתקל בבעיות בלתי צפויות. כל תביעה שתוגש בעתיד על ידי צד ג' כלשהו בקשר עם הפעילות לפני המכירה תוגש נגד החברה המוכרת 

מהם היתרונות ברכישת פעילות עסקית?

הסכם מסחרי מסוג זה מבטיח כי הרוכש לא ייתקל בבעיות בלתי צפויות. כל תביעה שתוגש בעתיד על ידי צד ג' כלשהו בקשר עם הפעילות לפני המכירה תוגש נגד החברה המוכרת - משום שההתקשרות וההתחייבות של אותו צד ג' נעשו מולה (והם תחת אחריותה). 

עם זאת, ישנם גם חסרונות לסוג כזה של הסכם מסחרי: הרוכש צריך להתחיל הכול מהתחלה. השוק יודע שיש שינוי בבעלות, הרוכש צריך לבנות מחדש את המוניטין ולהתחיל להתקשר מחדש עם ספקים, עובדים וכו'. על הרוכש לספק בטחונות בעצמו.

ההסכם נחתם - מכירה של החברה

לסיכום: בשוק דינמי, העברת פעילות עסקית מתבצעת חדשות לבקרים. אין פתרון קבוע או דרך אחת נכונה - לביצוע עסקות כאלה. יש לבחון כל מקרה לגופו. לכן חשוב לקבל ייעוץ משפטי מקדים לבחינת האפשרויות השונות ולהיות מלווה בעו"ד אמין ומנוסה בעסקאות מסוגים שונים. 

 

* כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, אלא סקירה בלבד. לפני כל עסקה יש להתייעץ עם עורך דין, המצוי בתחום.

** עו"ד אופיר בוכניק מתמחה בתחום המסחרי והאזרחי.

*** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב Zap משפטי.

ליצירת קשר עם אופיר בוכניק משרד עו"ד
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוזה עבודה חברה בע"מ בעלי מניות
עו"ד אופיר בוכניק

קבע פגישה עם
עו"ד אופיר בוכניק

עו"ד אופיר בוכניק בעל ניסיון של למעלה מ- 20 שנה בתחום המשפט האזרחי, ובדגש על תחום המקרקעין והמיסוי. כמו כן...

לפרופיל המלא