נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

ייפוי כוח מתמשך תומך החלטות: כל היתרונות

הזדקנתם ואתם חוששים מאובדן יכולת קוגניטיבית לקבלת החלטות? כלי משפטי חדש, ייפוי כוח מתמשך - יאפשר לכם שקט נפשי בנוגע להחלטות במספר תחומים

ייפוי כוח מתמשך תומך החלטות: כל היתרונות

התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ואפשרות לחתימה על ייפוי הכוח המתמשך - חוללו מהפכה של ממש. ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לכל אדם לתכנן מראש את ימי הזקנה, שבמהלכם עלול להיווצר מצב שלא יוכל לקבוע בעצמו איך ייראו חייו, בעקבות אי כשירות משפטית. ככל שחולף הזמן, מאז תיקון החוק, מצטבר יותר ויותר מידע ונסיון לגבי קשת האפשרויות שייפוי הכוח המתמשך טומן בחובו וליתרונותיו הברורים.

ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לכל אדם לתכנן מראש את ימי הזקנה, שבמהלכם עלול להיווצר מצב שלא יוכל לקבוע בעצמו איך ייראו חייו, בעקבות אי כשירות משפטית 

מהם יתרונות ייפוי הכוח המתמשך? 

ננסה להציג עתה את היתרונות העצומים הגלומים בחתימה על ייפוי כוח מתמשך, באמצעות מספר דוגמאות הממחישות את ההבדלים בגישה ובהתנהלות, בין מקרה שבו אדם איבד את כשירותו המשפטית ומונה לו אפוטרופוס על פי חוק; לבין מקרה שבו אדם חתם מבעוד מועד על ייפוי כוח מתמשך.  

הבדלים אלה נוגעים לשאלות כלכליות שונות, כגון היכולת להמשיך לנהל חשבון בנק משותף; והחלטות כלכליות הנוגעות לדרך ניהול ענייניו של אדם שאיבד את כשירותו, לו ולבני משפחתו. ההבדלים קשורים גם לבירוקרטיה הנדרשת בעבודה מול כל הגורמים הנוגעים לענייניו : בנקים, מוסדות והאפוטרופוס הכללי ובנוסף נוגעים להחלטות לא ממוניות, שהן בעלות חשיבות לרווחתו ואיכות חייו של הממנה.

במקרה בו מונה אפוטרופוס לאדם שאיבד את כשירותו המשפטית - הוא ובן או בת הזוג שלו אינם יכולים להמשיך לנהל חשבון בנק משותף 

מהם יתרונות ייפוי הכוח המתמשך, בכל הקשור לניהול חשבון בנק משותף?

במקרה בו מונה אפוטרופוס לאדם שאיבד את כשירותו המשפטית - הוא ובן או בת הזוג שלו אינם יכולים להמשיך לנהל חשבון בנק משותף (גם אם עשו זאת כל חייהם). 

לדוגמה: זוג שהיה נשוי כחמישים שנה וניהל חשבון בנק משותף, חויב לפרק את השותפות בחשבון, מרגע שהבעל איבד את כשרותו המשפטית ומונה לו אפוטרופוס. 

לא זו אף זו: כדי לחלק את הכספים שהיו בחשבון, בין הבעל לבין האשה וגם כדי להקצות כספים למחייתה של האישה , שבמשך כל חייהם המשותפים בעלה פרנס אותה - נדרש צו בית משפט. כך, על אף שהצדדים חיו בהרמוניה ומעולם לא היו מחלוקות ביניהם - נכפו עליהם הליכים משפטיים, רק בשל העובדה שלאחד מהם מונה אפוטרופוס.

במקרה שקרה: ללא הוראה מפורשת בייפוי הכח שנתן אדם במסגרת ההוראות המפורטות שניתן לתת בעת החתימה על ייפוי כח מתמשך, לא ניתן היה לספק סיוע בעתיד לנכדים 

מהם יתרונות ייפוי הכוח, בכל הקשור לתכנון השימוש בכספי הממנה?

ניקח לדוגמה את המקרה הבא: אשה שחתמה על ייפוי כוח מתמשך ונתנה במסגרתו הוראות ברורות למי שמינתה כמיופה כוחה - לפיהן עליו להשתמש בכספה, כדי להתקין את האמצעים הדרושים, לצורך התאמת יחידת דיור, שהוקמה במיוחד בבית של הבת שלה (כך שיחידת הדיור תוכל לשמש אותה במקרה הצורך, כאשר לא תוכל יותר להמשיך להתגורר לבדה בבית שלה). אותה אשה יכלה לתכנן מראש את השימוש בכספה ואת דרכי הטיפול בה, לפי שיקול דעתה ורצונה מבלי שיכתיבו לה איפה תתגורר כשכבר תהיה במצב בו לא תהיה מסוגלת לקבל החלטות. מתן ההוראה המפורשת יאפשר זאת. אך לא לטעות – גם פעולה זו של מתן ההוראה שנתנה כרוכה באישור בית המשפט, אשר ינתן לאור הבעת הרצון המפורש מצידה.

אותה אשה גם הורתה מראש כי אם אכן יעלה הצורך להעבירה למגורים ביחידת המגורים אצל בתה, אזי הבית שלה (של האשה) יימכר והתמורה תחולק ל-4 חלקים: רבע לכל אחד משלושת ילדיה; ורבע אחד לעצמה - לכיסוי ההוצאות הכספיות השונות. 

מקרה אחר: אדם אמיד נהג לתת לכל אחד מנכדיו סכום כסף משמעותי, כדי לממן רכישת דירה, באחד מהמצבים הבאים: רכישת דירה, חתונה, או הגעה לגיל 30. אותו אדם, במסגרת ההוראות שנתן בעת החתימה על ייפוי כח מתמשך, הורה  כי גם אם יאבד את כושרו הקוגניטיבי וכשירותו המשפטית, מי שמונה על ידו כמיופה כוחו או  אפוטרופסו - יעשה כמוהו וייתן בעתיד סיוע דומה ליתר הנכדים שהוא לא יספק לסייע להם. לא ניתן היה לעשות זאת לולא אותה הוראה מפורשת שנתן אותו אדם במסגרת ההוראות המפורטות שניתן לתת בעת החתימה על ייפוי כח מתמשך.

מסירת פרטה - פירוט מדויק של נכסיו ואמצעיו הכספיים של החולה האדם שמונה לו אפוטרופוס, בצירוף אסמכתאות

מהם יתרונות ייפוי הכוח מבחינה אדמיניסטרטיבית?

דוגמה נוספת: תיק בו משרד הח"מ מייצג אפוטרופוסים, שמונו על ידי בית המשפט לענייני משפחה, לאדם הסובל מדמנציה ומאושפז במוסד סיעודי. המקרה מדגים את הדרישות האדמיניסטרטיביות השונות, שנדרשות על ידי האפוטרופוס, בכל החלטה שנוגעת למי שאיבד את כשירותו המשפטית. 

ראשית, עולה הצורך במסירת פרטה - פירוט מדויק של נכסיו ואמצעיו הכספיים של החולה האדם שמונה לו אפוטרופוס, בצירוף אסמכתאות; בהמשך הועלתה הדרישה להעביר לאישור האפוטרופוס הכללי "סל צריכה" עבור אותו אדם, הכולל פירוט מדויק של ההוצאות החודשיות הנדרשות למחייתו. 

בנוסף, במקרה שהוזכר לעיל, מאחר שמדובר באדם בעל ממון - חובה להגיש לאפוטרופוס בקשה למתן הוראות, כיצד להשקיע את כספו. יש לקבל את אישור בית המשפט גם להשקעת הכסף לצורך שיפוץ דירתו שהוזנחה כליל (כך שניתן יהיה להשכיר את הדירה; ולממן את האשפוז הסיעודי). 

כל אלה דורשים הליכים משפטיים ארוכים ויקרים. האבסורד הוא כי לעיתים - מרוב דאגה לרווחתו של אותו אדם ולאינטרסים הכלכליים שלו - הבירוקרטיה הנדרשת לשם אישור הפעולות גורמת למעשה נזקים כלכליים. ייפוי כוח מתמשך פותר את כל הבעיות האלה מראש.

בנוסף להנחיות בנוגע לזהות האפוטרופוס הממונה אם בכל זאת יהיה צורך במינוי אפוטרופוס, ישנה אפשרות לתת מראש הוראות בהן ניתן לקבוע את מקום המגורים - הנחיות אלה נוגעות גם לצורת המגורים

מהם יתרונות ההנחיות המקדימות, המופיעות בייפוי הכוח המתמשך?

האפשרויות הרחבות, הגלומות בחתימה על ייפוי הכוח המתמשך - אינן רק כלכליות. ככל שהזמן עובר ויישום החוק מתפתח - כך משתכלל מגוון הנושאים שניתן לכלול ב"הנחיות המקדימות" והאפשרויות הגלומות בהן. בנוסף להנחיות בנוגע לזהות האפוטרופוס הממונה אם בכל זאת יהיה צורך במינוי אפוטרופוס. האפשרות לתת מראש הוראות בהן ניתן לקבוע את מקום המגורים -הנחיות אלה נוגעות גם לצורת המגורים (אם במוסד סעודי או בבית עם מטפל/ת, לנושאים רפואיים, מהות ורמת הטיפול הרפואי, מקום האשפוז; ואפילו לבחירת המטפל. כך אתם יכולים לתת הוראות מראש כדי להבטיח  שיניתן לכם  הטיפול הטוב ביותר. 

תוכלו לקבוע מראש את כל אלה באמצעות החתימה על ייפוי כוח מתמשך.

החוק קבע מסגרת ברורה, המחייבת התערבות של בית המשפט באישור הוצאות כספיות העולות על סכום של מאה אלף שקלים אם הן נובעות ממתן ההנחיות בייפוי הכוח המתמשך ואם מכורח הנסיבות

האם בית המשפט עשוי להתערב ביישום ייפוי הכוח?

יש לדעת כי החוק קבע מסגרת ברורה, המחייבת התערבות של בית המשפט באישור הוצאות כספיות העולות על סכום של מאה אלף שקלים אם הן נובעות ממתן ההנחיות בייפוי הכוח המתמשך ואם מכורח הנסיבות. זהו מנגנון פיקוח של הרשות השופטת על התנהלות מיופה הכוח, המיושם במקרים בהם מדובר בביצוע פעולות הכרוכות בהוצאות או במתן סכומי כסף בהיקף גבוה במיוחד. זאת, על מנת למנוע הפקרות ושימוש לרעה בכספי נותן ייפוי הכוח. בית המשפט לא יבטל כנראה הוראות שנתתם אלא אם הדבר לא פועל לטובתכם כמו במקרה בו הצטמק מאגר הכספים שלכם ובית המשפט יצטרך להחליט אם אתם יכולים להוציא כסף שהוריתם להוציא אם הדבר עלול לפגוע ברווחתכם. כלומר, מצד אחד חופש לבחור, מצד שני בחינה ובדיקה מה הדבר הטוב ביותר עבורכם!

לסיכום: התיקון לחוק יצר שינוי דרמטי, בתפיסת היכולת של כל אדם לשלוט על חייו ולקבוע מה יקרה עמו לעת זקנה; או בתקופה שבמהלכה כבר לא יוכל לדאוג בעצמו לענייניו. לכן, חשוב לוודא שהחתימה על ייפוי הכוח המתמשך נעשתה לאחר חשיבה מעמיקה; וכי סעיפי ייפוי הכוח נוסחו בהתאם לנתונים ולנסיבות  חייו של החותם על ייפויי הכוח, מצבו המשפחתי, יכולתו הכלכלית  והצרכים העתידים שלו. 

* נורית פיש - משרד עורכי דין ונוטריון - מתמחה בדיני משפחה ובמקרקעין; מוסמך לערוך על ייפוי כוח מתמשך. 

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי.

ליצירת קשר עם עו"ד ונוטריון נורית פיש
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוק הכשרות המשפטית מינוי אפוטרופוס ייפוי כח מתמשך
עו"ד ונוטריון נורית פיש

קבע פגישה עם
עו"ד ונוטריון נורית פיש