נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

פלילי: אירוע המין הקבוצתי בחוף הים בת"א

ככל הנראה דובר בהסכמה מדעת, אולם האירוע מעלה שאלות מוסריות ומשפטיות קשות

מאת: עו"ד מירב נוסבוים| | 2

עניין המין הקבוצתי שארע בשבוע שעבר בחוף תל אביב, בצהרי היום, לעיני כל, כאשר משתתפים בו צעירים רבים, ביניהם קטינים, עורר סערה רבה והוא מעלה נקודות רבות למחשבה בתחום החברתי והמוסרי.

גם בהיבט המשפטי מעלה הסוגיה מספר שאלות לא פשוטות:

האם אכן בוצעה בחוף עבירה? האם מי שרואה אשה המקיימת יחסי מין עם מספר גברים, לכאורה בהסכמתה, יכול להצטרף ל"חגיגה"? כיצד היה על עדי הראיה למעשה להגיב?
אין ספק, כי קיום יחסי מין בחבורה בהסכמה אינו מהווה עבירה של אינוס. אולם, נשאלת השאלה מהי הסכמה על פי חוק והאם היא תקפה בכל מקרה?

לא כל הסכמה תחשב להסכמה מדעת

לא בכל מצב בו מסכימה אשה לקיום יחסי מין תחשב הסכמתה ל"הסכמה מדעת", כלומר: להסכמה שיש לה תוקף משפטי.

סעיף 345 לחוק העונשין המגדיר את עבירת האינוס, קובע מפורשות כי לא כל הסכמה תהיה בת תוקף מבחינה משפטית, כך למשל אם מדובר בקטינה מתחת לגיל 14.
כך גם אם קיום יחסי המין נעשו בהסכמת אשה שהושגה במרמה, או תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית.
וכך גם כל מצב של קיום יחסי מין תוך ניצול היות האשה חולת נפש או לקויה בשכלה באופן המונע ממנה לגבש הסכמה חופשית.

בכל מקרה שכזה גם אם לכאורה ניתנה הסכמה, הרי שעל פי חוק לא מדובר בהסכמה מדעת והמעשה יחשב לעבירת אינוס.

על כן, משנראתה התנהגותה של האשה בחוף תמוהה, ועל פי עדי הראיה היא נראתה מעורפלת, ניתן לומר, כי עולה חשש של ממש שלא מדובר בהסכמה מדעת ועל אף שנטען כי האשה הביעה הסכמתה, יתכן כי מדובר באינוס, וראוי היה להזעיק משטרה למקום ולהפסיק את המעשים באופן מיידי.

העונש על אינוס - עד 20 שנות מאסר

מסיבה זו גם על המצטרפים למעשה היה לעצור ולחשוב פעם נוספת, לשים לב למה שבאמת מתרחש ולא להתפתות אחר הסכמה למראית עין של מי שכלל אינם מכירים, שכן, לבד מהסוגיה המוסרית שמתעוררת, הם בהחלט היו עלולים למצוא עצמם שותפים לביצוע עבירה של אינוס בצוותא, עבירה שהעונש בצדה הוא עד 20 שנות מאסר.

יודגש, כי עבירות המין בחבורה הינן עבירות חמורות ביותר, שאף מבצעים קטינים נדונים בגינן לעונשי מאסר בפועל לתקופות לא קצרות.

בסופו של דבר, בדיקת נסיבות המקרה שאירע בחוף הים מובילה ככל הנראה למסקנה, כי דובר בהסכמה מדעת, שכן האשה שנחקרה עמדה על דעתה, והעידה כי החליטה לעשות את שעשתה מבחירתה החופשית ומשיקולים שלה.

מעשה מגונה בפומבי

בנסיבות אלו לא מדובר בעבירה של אינוס, אלא בעבירה קלה יותר, לה  הייתה שותפה גם האשה עצמה: מעשה מגונה בפומבי.
מדובר בעבירה מסוג עוון, כאשר חוק העונשין קובע, כי העושה מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר, ללא הסכמתו, דינו מאסר שנה. מעשה מגונה מוגדר כמעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים.

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
עבירות מין

קבע פגישה עם