נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מתי וכיצד יש לערוך צוואה?

סייעתם כספית לאחד הילדים - ואתם מבקשים לאחר מותכם לתת יותר לילדים האחרים? בכל מקרה שברצונכם לחרוג מכללי הירושה לפי דין, חובה לערוך צוואה

מאת: עו"ד אהרון קיטאי | | 4
מתי וכיצד יש לערוך צוואה?

לאחר שאדם נפטר, יש שתי אפשרויות חוקיות לחלוקת עזבונו (כל רכושו, כספיו, עסקיו השונים, קניינו הרוחני, חפציו האישיים ועוד). האפשרות הראשונה, במקרה שאין צוואה, היא על פי הכללים הקבועים בחוק הירושה (התשכ"ה 1965). האפשרות השנייה לחלוקת העיזבון היא על פי ההנחיות המפורטות בצוואה, במקרה שהנפטר החליט להשאיר אחריו צוואה. 

בן/בת הזוג מקבל/ת חצי מהעיזבון, ואף זכאי/ת לקבל את כלי הרכב של הנפטר. הילדים מתחלקים שווה בשווה בחציו השני של העיזבון. בנוסף למחצית העיזבון, אלמנה זכאית לקבל את דמי הכתובה שלה ולעתים אף תוכל לתבוע מזונות אשה שישולמו לה מתוך העיזבון

מיהם היורשים החוקיים בהיעדר צוואה, על פי חוק הירושה?

היורשים של הנפטר על פי חוק הם קרובי המשפחה שלו, לפי מידת קירבת הדם שלהם (פרט לבן/בת זוג). הזכות הראשונית בירושת עיזבון הנפטר היא של בן/בת הזוג שלו ושל ילדיו. 

בן/בת הזוג מקבל/ת חצי מהעיזבון, ואף זכאי/ת לקבל את כלי הרכב של הנפטר. הילדים מתחלקים שווה בשווה בחציו השני של העיזבון. בנוסף למחצית העיזבון, אלמנה זכאית לקבל את דמי הכתובה שלה ולעתים אף תוכל לתבוע מזונות אשה שישולמו לה מתוך העיזבון.
אדם שלא הותיר אחריו בן/בת זוג, ילדיו יחלקו ביניהם באופן שווה את כלל הרכוש שהותיר אחריו. אדם שלא הותיר אחריו ילדים, עזבונו יחולק שווה בשווה בין בן/בת הזוג שלו לבין הוריו; או בחלוקה ביחס שני שליש לבן הזוג; שליש לאחיו ואחיותיו. 

אם לנפטר אין יורשים חוקיים, עזבונו מועבר למדינה, לידי האפוטרופוס הכללי

מהי המשמעות המשפטית של היעדר יורשים על פי דין לנפטר?

אם לנפטר אין יורשים חוקיים, עזבונו מועבר למדינה, לידי האפוטרופוס הכללי. האפוטרופוס שומר על הירושה למשך מספר שנים, כדי לאפשר ליורשים עתידיים להתגלות ולזכות בירושה. עם זאת, לאחר תקופה זו, הקבועה בחוק, עובר העיזבון לרשות המדינה. 

קופות גמל וביטוחי מנהלים אינם נחשבים חלק מעיזבון הנפטר

מיהם היורשים החוקיים של קופות גמל וביטוחי מנהלים?

קופות גמל וביטוחי מנהלים אינם נחשבים חלק מעיזבון הנפטר. לכן, הם אינם מחולקים בין יורשיו החוקיים, אלא רק למי שרשומים בהם כמוטבים (כמובן, אין מניעה כי המוטבים בקופ"ג ובביטוחים יהיו גם היורשים החוקיים של העיזבון). 

על פי החוק, אין משמעות למצב היחסים בין היורשים על פי דין לבין הנפטר. כך, למשל: גם אם ילדיו של הנפטר ניתקו עמו קשר, הם נחשבים ע"פ דין יורשיו החוקיים

האם לקרובי משפחה שהקשר עמם רופף או מנותק יש פחות זכויות בעיזבון?

על פי החוק, אין משמעות למצב היחסים בין היורשים על פי דין לבין הנפטר. כך, למשל: גם אם ילדיו של הנפטר ניתקו עמו קשר, הם נחשבים ע"פ דין יורשיו החוקיים. הפסיקה בנושא ברורה וקובעת כי גם במקרה שהנפטר אף לא הכיר בילדיו הביולוגיים והכיר בילדים אחרים כילדיו ואימץ אותם (למשל: ילדים של בת זוג שנייה) - ילדיו הביולוגיים זכאים לחלק שווה בעזבונו!

בצוואה, ניתן להודיע כי חלק מהרכוש יימסר לקרנות צדקה שונות, לאנשים שאינם קרובי משפחה או לכל אדם או גוף אחר, שרצונו של המוריש לתת להם חלק מירושתו או את כל הירושה

עריכת צוואה היא הדרך הטובה ביותר להחליט בעצמכם כיצד יחולק רכושכם

במקרים רבים, אדם מעוניין כי לאחר מותו רכושו יחולק באופן דיפרנציאלי, בין יורשים שהוא עצמו מחליט עליהם, בין אם יורשים אלה נחשבים יורשים חוקיים ובין אם מדובר ביורשים אחרים. 

בצוואה, ניתן להודיע כי חלק מהרכוש יימסר לקרנות צדקה שונות, לאנשים שאינם קרובי משפחה או לכל אדם או גוף אחר, שרצונו של המוריש לתת להם חלק מירושתו או את כל הירושה. 

בנוסף, ייתכן שאדם יחליט לחלק את רכושו בצורה בלתי שוויונית בין ילדיו, מסיבות שונות. כך, לדוגמה: אדם יכול לבקש לאזן את חלוקת הרכוש לאחר מותו, באופן שישקלל עזרה כספית שנתן בעבר בעודו בחיים לאחד מילדיו. המוריש יכול לקבוע כי ילד זה יקבל חלק קטן יחסית בירושה וכי אחיו יקבלו חלקים גדולים יותר.

האם ניתן לנשל קרוב משפחה שהוא יורש על פי חוק?

אכן, ניתן לנשל. כך, למשל: אדם שאין לו יחסים טובים עם ילדיו, או שהוא מנותק מהם לגמרי ורוצה לקבוע הסדר אחר בירושה, המנשל את ילדיו, יכול בהחלט לעשות זאת באמצעות צוואה. 

הצוואה השכיחה ביותר היא צוואה בפני עדים. בצוואה זו, המוריש אינו כותב בעצמו את הצוואה, אלא נעזר בעורך דין או בנוטריון מוסמך, לצורך ניסוח הצוואה

מהם סוגי הצוואות שניתן לערוך?

הצוואה השכיחה ביותר היא צוואה בפני עדים. בצוואה זו, המוריש אינו כותב בעצמו את הצוואה, אלא נעזר בעורך דין או בנוטריון מוסמך, לצורך ניסוח הצוואה. הוא חותם על הצוואה הכתובה בפני שני עדים. במקרה בו מדובר בצוואה שנערכה על ידי נוטריון, אין צורך בעדים.
סוג אחר של צוואה, פחות שכיחה, היא צוואה בכתב יד. זכותו של כל אדם לערוך צוואה, גם ללא עדים ועורך דין, אם כתב את כל הצוואה בכתב ידו וחתם עליה.

סוג נוסף של צוואה הוא צוואת שכיב מרע (צוואה בעל פה). מדובר בצוואה הדומה לצוואה בפני עדים, אך בשונה מצוואה בפני עדים, צוואה של שכיב מרע נאמרת בעל פה, בפני שני עדים. צוואה במתכונת זו מאפשרת לאנשים על ערש דווי לערוך צוואה במהירות, גם ברגעי חייהם האחרונים, אם לא עשו זאת קודם, או אם הם רוצים לשנות צוואה קיימת. 

לאילו נושאים נוספים ניתן להתייחס במסגרת צוואה?

הצוואה אינה חייבת להיות רק משפטית. זכותו של המוריש לשלב בצוואה הוראות שאינן בהכרח משפטיות או רכושיות. כך, למשל: אדם יכול להנחות את ילדיו כיצד היה רוצה שינהגו זה בזה לאחר מותו. הוא יכול לבקש מילדיו מאשתו הראשונה לנהוג בכבוד באשתו מהנישואים השניים ועוד. אדם יכול לצוות בצוואתו דברים רבים שיציינו את המורשת האישית והרוחנית שהוא מבקש להשאיר אחריו. 

לכל יורש חוקי או כל מי שרואה עצמו כיורש ואינו מופיע בצוואה עומדת זכות להגיש התנגדות לקיום צוואה

כיצד ניתן להגן על הצוואה מפני יורשים העשויים לערער עליה?

לכל יורש חוקי או כל מי שרואה עצמו כיורש ואינו מופיע בצוואה עומדת זכות להגיש התנגדות לקיום צוואה. התנגדות לקיום צוואה נדונה בבית המשפט לענייני משפחה, המחזיק בסמכות לאשר את התביעה או לדחות את התביעה.

לכן, רצוי לנקוט בפעולות שונות בעת עריכת הצוואה, שימנעו ככל שניתן אפשרות להתנגד לצוואה. אחד הכלים המרכזיים למניעת התנגדות הוא עריכת צוואה בפני שני עדים. עורך דין מנוסה בתחום עריכת צוואות ודיני משפחה יידע כיצד לנסח את הצוואה, כך שתכלול תשתית שתמנע מראש את האפשרות לערער עליה ולהביא לשינויה.

בנוסף, ידוע כי התנגדויות רבות מגיעות לבית המשפט כנגד צוואות שנחתמו על ידי אנשים מבוגרים וחולים. על פי רוב, טענת המערערים היא כי המוריש היה נתון להשפעת מי שהצוואה נוסחה לטובתם וכי הוא לא קיבל את החלטותיו בדעה צלולה. כדי לנטרל את הטענות הללו כבר בשלב עריכת הצוואה, מומלץ לצרף לצוואה מסמכים רפואיים, שיעידו על כשירות מנסח הצוואה בעת עריכת הצוואה.

בית המשפט קבע

לסיכום: על פני הדברים, אדם שאין לו עניין לחרוג מכללי הירושה על פי דין, אינו זקוק לצוואה, אלא אם כן הוא מבקש להותיר אחריו גם צוואה רוחנית. עם זאת, ברוב המקרים, כל מי שיש לו עניין בחלוקת עזבון שלא על פי דין - רצוי ומומלץ כי יערוך צוואה וייעזר בעורך דין מנוסה, שיוכל לנסח אותה בצורה ברורה. 

* עו"ד אהרון קיטאי מתמחה בירושות, צוואות ומגוון תחומים נוספים במשפט האזרחי.

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי.

ליצירת קשר עם עו"ד אהרון קיטאי
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוק הירושה עיזבון עריכת צוואה
עו"ד אהרון קיטאי

קבע פגישה עם
עו"ד אהרון קיטאי

עו"ד אהרון קיטאי מנהל משרד פרטי בפתח תקווה שבו הוא מציע את כל השירותים הנוטריונים בשפות עברית ואנגלית. כמו כן...

לפרופיל המלא